60+ Space Facts To Get An "A" In Astronomy?

Sa razvojem nauke i tehnologije sve više znamo o svemiru. Neke od činjenice navedenih u ovom videu sigurno znate, ali neke će vam biti pravo otkriće, i možda će vas začuditi.

Možete uključiti automatski prevod (prvo kliknete na CC, zatim na Settings / Subtitles / Auto-translate) .

60fakata 1

60fakata 2

60fakata 3 

 

eruywueyirtrertweuyrtweutruiwyeriuyweriowiwqyreowieyroewiuyrwoieyruiue

 

 


Dodaj komentar


ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
 
 
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka