AM online samo što nije izašao. Zapravo, plan je bio da se časopis pojavi 1. jula, ali malo će da kasni - i to zbog jedne srećene okolnosti. Naime, pre neki dan je Darko Donevski poslao jedan sjajan članak koji smo ubacili u časopis, ali je to dovelo do blagog poremećaja u prelomu ostalih strana, što je izazvalo mali poremećaj u rasporedu članak itd. a sve to je rezultiralo kašnjenjem.

Sad je ostalo da se uradi sadržaj i naslovna strana. Da ima vremena pitali bismo vas kakvu naslovnu stranu želite, ali to ćemo ostaviti za neki sledeći put.

Iz sadržaja:

AMdigital-15 AMdigital-44 AMdigital-59
Znate li koliko galaksija možete videti golim okom? Koja rakete drži rekord po broju lansiranja? Šta znate o prvoj niškoj opservetoriji?

 

 


Dodaj komentar