Moon Jupiter Saturn through a 10 inch Meade Telescope

kroz 10in teleskop 1

Prošli put smo gledali kako se Mesec, Jupiter i Saturn vide kroz teleskop od 5 inča, a sad idemo dalje: kako se isti objekti vide kroz teleskop od 10 inča. 

10 inča (25,4 cm) ima duplo veće ogledalo i time veću moć prikupljanja svetla koje dolazi sa posmatranih objekata. Time je svakako moć ovog teleskopa već upadljivo veća, samo…. Sve i dalje stoji što smo rekli prošli put. Što veći teleskop to je on i skuplji, a komplikovaniji za prenos i postavljanje. 

Pogledatje šta može ovaj teleskop:

kroz 10in teleskop 2

kroz 10in teleskop 3

kroz 10in teleskop 4

 

  

 

 

Mesec, Jupiter i Saturn kroz teleskop od 5 inča

Teleskop: saveti za početnike

Šta se vidi u Sunčevom sistemu (golim okom, dvogledom...)

ŠTA SE VIDI KROZ TELESKOP? (koje objekte možete da vidite 
kroz teleskop zavisno od njegove moći)

Refraktor vs reflektor

O teleskopskim povećanjima


Dodaj komentar