Abell 2813
 
 

Ovo je važna i vredna fotografija, ne samo u naučnom, nego i u estetskom smislu. Na njoj vidimo jato galaksija Abell 2813, a između tih galaksija opažamo i kosmičke crve. Obratite pažnju na njih, oni su krunski dokaz Ajnštajnove teorije opšte relativnosti koja govori o uticaju gravitacije na svetlosne zrake. Ti misteriozni svetlosni lukovi su takođe galaksije, ali one koje se nalaze iza jata Abell 2813, a kada njihovo svetlo prođe pored jata ono se pod uticajem gravitacije iskrivi i tako u toj nepravilnoj formi dolazi do nas. 

Ovde, na ovoj fotografiji te daleke galaksije zabeležila je širokougaona kamera Svemirskog teleskopa Habl. 

Čitav ovaj fenomen krivljenja originalnog svetlosnog oblika dalekih galaksija u nauci je poznat pod imenom gravitaciono sočivo. Dakle jato Abell 2813 ima toliku masu da svojom gravitacijom izobličava svetlost sa pozadinskih galaksija i savija ih. Ovo savijanje, tj. izobličenje može da se dobije različite oblike, kao što su duge linije, lukovi itd. 

Ovu pojavu je predvideo Albert Ajnštajn jer ona proizilazi iz njegove Teorije opšte relativnosti. 

Abell2813

Credits: ESA/Hubble & NASA, D. Coe; CC BY 4.0
 

 

 


Komentari

 • Dragan Tanaskoski said More
  Ne tražite egzaktan odgovor o starosti... 21 sati ranije
 • ato said More
  Mali ispravak: A 10% od brzine... 2 dana ranije
 • Siniša said More
  A mene zanima, kako s postojećom... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Čovek bi pomislio da je to rešenje za... 3 dana ranije
 • Baki said More
  Mnogo toga kompleksnog je moguće... 4 dana ranije

Foto...