PLEJADE
 
 

Redni broj 45 u čuvenom katalogu francuskog astronoma Šarla Mesjea (Charles Messier) pripada prelepom zvezdanom jatu Plejade. Smešteno u severozapadnom delu sazvežđa Bik, na srednjem rastojanju od 444 svetlosnih godina od Sunca, ovo otvoreno zvezdano jato nama je najbliži Mesjeov objekat. M45 oštrookom posmatraču otkriva svojih sedam najblistavijih zvezda; ali čak se i običnim dvogledom može videti da tu ima mnogo više zvezda nego što se golim okom vidi: procenjuje se zapravo da ih ima više od hiljadu.

Ove zvezde pripadaju spektralnoj klasi B, što znači da je reč o toplim, plavim i izraženo luminoznim zvezdama. Jato je formirano pre oko 100 miliona godina, i pretpostavlja se da će „živeti“ još 250 miliona godina, pre nego što se „raspline“ zbog gravitacione interakcije sa svojom okolinom. Njegova ukupna masa se procenjuje na oko 800 masa Sunca.

Mada je pravo zadovoljstvo gledati Plejade i golim okom, a i manjim teleskopom, time smo ograničeni samo na uski deo elektromagnetnog spektra, onaj kojem pripada vidljiva svetlost. Međutim, NASA-in teleskop Spicer (Spitzer Space Telescope) napravio je fotografiju „Sedam sestara“ u infracrvenom delu spektra, pružajući time potpuno novi pogled na ovo jato još od Galilejevog izuma teleskopa: fotografija je pred vama!

ssc2007 07a Sm copy

 

Kako da pronađete Plejade (M45)

 

 

Author: Ivan Stamenković

Dodaj komentar