logo

85. KURS ASTRONOMIJE ZA POČETNIKE

- jesen 2009 -

Korekcija 13.10.2009.
Korekcija 24.10.2009.
Korekcija
02.10.2009.

TEORIJSKI DEO:

petak, 11. IX 2009; 20:15; planetarijum

NEBESKA SFERA I SAZVEŽĐA

- Pojam i osnovni elementi nebeske sfere
- Prividna zvezdana veličina
- Sazvežđe, asterizam i karta neba
- Primeri sazvežđa i asterizama

subota, 12. IX 2009; 17:00; planetarijum

ZEMLjINA ROTACIJA

- Zemljina rotacija i dnevna rotacija nebeske sfere
- Geografski koordinatni sistem
- Elementi nebeske sfere izvedeni iz Zemljine rotacije
- Posledice dnevne rotacije nebeske sfere

petak, 18. IX 2009; 20:15; planetarijum

ZEMLjINA REVOLUCIJA

- Zemljina revolucija i Sunčevo prividno godišnje kretanje
- Elementi nebeske sfere izvedeni iz Zemljine revolucije
- Posledice prividnog godišnjeg kretanja Sunca

subota, 19. IX 2009; 17:00; planetarijum

VREME U GRAĐANSKOJ UPOTREBI

- Pravo Sunčevo vreme
- Srednje Sunčevo vreme
- Pojam kalendara
- Julijanski kalendar
- Gregorijanski kalendar

petak, 25. IX 2009; 20:15; planetarijum

KRETANjE MESECA I PLANETA

- Mesečeve mene
- Sinodički i siderički mesec
- Pomračenja Meseca
- Pomračenja Sunca
- Prividno kretanje unutrašnjih planeta
- Prividno kretanje spoljnih planeta
- Keplerovi zakoni i Njutnov zakon gravitacije

subota, 26. IX 2009; 17:00; planetarijum

ZEMLjA I MESEC

- Mehanizmi zagrevanja Zemlje i Meseca
- Unutrašnja struktura Zemlje i Meseca
- Magnetno polje Zemlje i Meseca
- Tektonski procesi na Zemlji - nastanak i kretanje litosferskih ploča
- Vulkanizam na Zemlji i Mesecu
- Nastanak udarnih kratera na Zemlji i Mesecu
- Erozija na Zemlji
- Zemljina atmosfera - mehanizmi obnavljanja i nestanka, efekat staklenika, struktura
- Mehanizmi meteoroloških fenomena u Zemljinoj atmosferi

petak, 2. X 2009; 20:15; planetarijum

MERKUR, MARS I VENERA

- Unutrašnja struktura Merkura, Marsa i Venere
- Magnetna polja Merkura, Marsa i Venere
- Tektonski procesi na Merkuru, Marsu i Veneri
- Vulkanizam na Merkuru, Marsu i Veneri
- Udarni krateri na Merkuru, Marsu i Veneri
- Erozija na Marsu i Veneri
- Površinski uslovi na Marsu i Veneri

 

subota, 3. X 2009; 17:00; planetarijum

PLANETE JUPITEROVOG TIPA

- Unutrašnja struktura planeta Jupiterovog tipa
- Magnetna polja planeta Jupiterovog tipa
- Struktura atmosfera planeta Jupiterovog tipa
- Meteorološki procesi u atmosferama planeta Jupiterovog tipa

 

petak, 9. X 2009; 20:15; planetarijum

SATELITI I PRSTENOVI PLANETA JUPITEROVOG TIPA

- Fizičke osobine Galilejevih satelita
- Fizičke osobine Titana i Saturnovih satelita srednje veličine
- Fizičke osobine Uranovih satelita srednje veličine
- Fizičke osobine Tritona
- Fizičke osobine malih satelita planeta Jupiterovog tipa

- Struktura, fizičke osobine i nastanak Saturnovih prstenova

- Struktura,  fizičke osobine i nastanak Jupiterovih, Uranovih i Neptunovih prstenova

subota, 10. X 2009; 17:00; planetarijum

PATULJASTE PLANETE, ASTEROIDI I KOMETE

- Položaj i kretanje asteroida
- Fizičke osobine asteroida
- Fizički procesi na kometama u blizini Sunca
- Meteoroidi, meteoroidski rojevi i potoci i meteori
- Položaj, kretanje i fizičke osobine patuljastih planeta
- Meteoriti

 

petak, 16. X 2009; 20:15; planetarijum

NASTANAK SUNČEVOG SISTEMA

-  Nastanak cirkumstelarnog diska
- Hemijski sastav i fizičke osobine cirkumstelarnog diska
- Nastanak kondenzata i planetezimala u cirkumstelarnom disku
- Fragmentacija planetezimala i nastanak protoplaneta
- Nastanak planeta Jupiterovog tipa
- Nastanak satelitskih sistema planeta Jupiterovog tipa
- Nastanak asteroidnog i Kojperovog pojasa i Ortovog oblaka
- Uzroci veličine Merkurovog jezgra i Venerine i Uranove
retrogradne rotacije

subota, 17. X 2009; 17:00; planetarijum

EKSTRASOLARNI PLANETNI SISTEMI

- Metode detekcije ekstrasolarnih planeta
- Istorijat otkrivanja ekstrasolarnih planeta
- Fizičke osobine ekstrasolarnih planeta

petak, 23. X 2009; 20:15; planetarijum

SUNCE

- Sunčevo jezgro: rr-ciklus i neutrinska emisija
- Konvektivna zona: granule i supergranule
- Sunčeve pege i jedanaestogodišnji ciklus Sunčeve aktivnosti
- Aktivni regioni i hromosferski fenomeni
- Sunčeva korona: struktura i procesi

 

subota, 24. X 2009; 17:00; planetarijum

ZVEZDE

- Termonuklearne reakcije i hidrostatička ravnoteža
- Zvezde sredine glavnog niza HR dijagrama, crveni patuljci i plavi džinovi
- Zvezde van glavnog niza HR dijagrama: crveni džinovi i superdžinovi
- Harvardska klasifikacija zvezdanih spektara
- Hercšprung-Raselov dijagram
- Određivanje fizičkih osobina zvezda

petak, 30. X 2009; 20:15; planetarijum

NASTANAK ZVEZDA I EVOLUCIJA ZVEZDA MALIH MASA

- Sažimanje jezgra molekularnog oblaka
- Faza protozvezde
- Faza glavnog niza HR dijagrama
- Faze crvenog džina sa inertnim helijumskim unutrašnjim jezgrom, sa aktivnim unutrašnjim helijumskim jezgrom i sa inertnim ugljeničnim unutrašnjim jezgrom
- Planetarna maglina
- Helijumski i ugljenični beli patuljak
- Nove. Supernove belih patuljaka

subota, 31. X 2009; 17:00; planetarijum

EVOLUCIJA ZVEZDA VELIKIH MASA

- Transformacije zvezdanog jezgra tokom faza crvenog džina i superdžina
- Supernova masivne zvezde
- Ostatak supernove
- Neutronska zvezda
- Zvezdana crna rupa

petak, 6. XI 2009; 20:15; planetarijum

MLEČNI PUT - ZVEZDANA KOMPONENTA

- Projekcija Galaksije na nebesku sferu
- Osnovni zvezdani podsistemi Galaksije
- Zvezdani halo i zbijena zvezdana jata
- Zvezdani disk i spiralna struktura
- Mehanizam održavanja spiralne strukture diska
- Galaktički centar

subota, 7. XI 2009; 17:00; planetarijum

MLEČNI PUT - MEĐUZVEZDANA I TAMNA MATERIJA

- Pojam faze međuzvezdanog gasa
- Koronalni gas
- Vreli atomski i jonizovani gas
- Hladni atomski gas
- Molekulski gas
- Galaktičko recikliranje
- Gasoviti galaktički disk
- Međuzvezdana prašina
- Rotaciona kriva Galaksije
- Tamna materija i tamni galaktički halo
- Evolucija Galaksije

petak, 13. XI 2009; 20:15; planetarijum

GALAKSIJE

- Hablovo otkriće galaksija
- Hablova klasifikacija galaksija
- Eliptične galaksije
- Sočivaste galaksije
- Spiralne galaksije
- Nepravilne galaksije
- Sejfertove galaksije
- Radio galaksije
- Kvazari
- Blazari
- Objedinjeni model aktivnog galaktičkog jezgra
- Evolucija galaksija

subota, 14. XI 2009; 17:00; planetarijum

KOSMOS NA VELIKOJ PROSTORNOJ SKALI

- Veliki galaktički pregledi
- Galaktičke grupe, jata i superjata
- Lokalna grupa
- Prostorna mreža na najvećoj skali: čvorovi, niti, praznine
- Slajferovo i Hablovo određivanje crvenih pomaka u spektrima galaksija
- Hablovo određivanje udaljenosti galaksija metodom cefeida
- Hablov zakon

petak, 20. XI 2009; 20:15; planetarijum

EVOLUCIJA KOSMOSA

- Fridmanovi kosmološki modeli
- Nastanak teorije Velikog praska: rad Lemetra, Gamova, Alfera i Hermana
- Penzijasovo i Vilsonovo otkriće mikrotalasnog pozadinskog zračenja
- Etape u dosadašnjem razvoju kosmosa
- Mogući pravci buduće evolucije kosmosa
- Otkriće  tamne energije. Budućnost kosmosa

 

subota, 21. XI 2009; 17:00; planetarijum

VANZEMALjSKI ŽIVOT

- Biološka evolucija na Zemlji
- Molekul DNK
- Mogućnost postojanja života na drugim telima Sunčevog sistema
- Uslovi za postojanje života na ekstrasolarnim planetama
- Traganje za vanzemaljskim životom. Drejkova jednačina. Program SETI. Sonde „Pionir" i „Vojadžer"
- Mogućnost kontakta s vanzemaljskim oblicima života. Fenomen NLO

 

PRAKTIČNI DEO:

nedelja, 20. IX 2009; 18:00; planetarijum

ASTROGNOZIJA

- Sazvežđa i asterizmi
- Izgled neba na različitim geografskim širinama

 

nedelja, 27. IX 2009; 18:00; opservatorija

KOORDINATNI SISTEMI

- Horizontski koordinatni sistem
- Ekvatorski koordinatni sistemi

 

nedelja, 4. X 2009; 18:00; opservatorija

VREME

- Zemljina kretanja i njihove posledice

 

nedelja, 11. X 2009; 18:00; opservatorija

TELESKOP - I DEO

- Montaže i priprema teleskopa za posmatranje
- Tipovi teleskopa

 

nedelja, 18. X 2009; 18:00; opservatorija

TELESKOP - II DEO

- Osnovi geometrijske i talasne optike

 

nedelja, 25. X 2009; 18:00; opservatorija

METODE POSMATRANjA

- Uticaj atmosfere na posmatranja
- Posmatranje različitih nebeskih tela i pojava

 

nedelja, 1. XI 2009; 18:00; opservatorija

ASTROFOTOGRAFIJA - I DEO

- Elementi fotografije
- Emulzija i senzori
- Načini snimanja

 

nedelja, 8. XI 2009; 18:00; opservatorija

ASTROFOTOGRAFIJA - II DEO

- Obrada snimaka

Kurs se održava u planetarijumu i na opservatoriji Astronomskog društva „Ruđer Bošković" na Kalemegdanu i besplatan je.


Komentari

 • Rapaic Rajko said More
  Brisaci? Neprakticno, tesko i glomazno.... 17 sati ranije
 • Baki said More
  Dobar napor. Inače, kosmički teleskop... 2 dana ranije
 • Duca said More
  Nemamo sreće, jedine dve bliske... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Kada je reč o životu u Svemiru, ljudi... 4 dana ranije
 • Saša said More
  Radi se na popravci kvara foruma. 4 dana ranije

Foto...