Ovaj grafikon prikazuje broj patenata u vezi sa veštačkom inteligencijom koji se odobravaju svake godine od 2010. do 2022. (najnoviji dostupni podaci). Ove brojke potiču iz Centra za bezbednost i nove tehnologije (CSET, Center for Security and Emerging Technology), kome se pristupa preko izveštaja o indeksu veštačke inteligencije Univerziteta Stanford za 2024.

AI DT

Slika: Prikaz podnetih patenata u vezi sa AI po državama i godinama. 

Pritisnite OVDE za veći prikaz.

Iz ovih podataka možemo videti da je Kina pretekla SAD još 2013. god. Od tada je Kina zabeležila ogroman rast broja patenata za veštačku inteligenciju koji se odobravaju svake godine.

Kina je 2022. god. podnela više patenata nego sve druge zemlje zajedno.

Iako ovo sugeriše da je Kina veoma aktivna u istraživanju oblasti veštačke inteligencije, to ne znači nužno da je Kina otišla najdalje u primeni.

Godina
Kina
EU i UK
U.S.A.
Ostali
Ukupno
2010
307
137
984
571
1.999
2011
516
129
980
581
2.206
2012
926
112
950
660
2.648
2013
1.035
91
970
627
2.723
2014
1.278
97
1.078
667
3.120
2015
1.721
110
1.135
539
3.505
2016
1.621
128
1.298
714
3.761
2017
2.428
144
1.489
1.075
5.136
2018
4.741
155
1.674
1.574
8.144
2019
9.530
322
3.211
2.720
15.783
2020
13.071
406
5.441
4.455
23.373
2021
21.907
623
8.219
7.519
38.268
2022
35.315
1.173
12.077
13.699
62.264

Broj podnetih patenta po dražavama i godinama

Ključne činjenice o AI patentima

Prema CSET-u, AI patenti se odnose na matematičke odnose i algoritme, koji se prema zakonu o patentima smatraju apstraktnim idejama. Oni takođe mogu imati različito značenje, u zavisnosti od toga gde su podneti.

U SAD, AI patentiranje je koncentrisano među velikim kompanijama, kao što su IBM, Microsoft i Google. S druge strane, AI patentiranje u Kini je više distribuirano među vladinim organizacijama, univerzitetima i tehnološkim firmama (npr. Tencent).

U smislu oblasti fokusa, kineski patenti se obično odnose na kompjuterski vid, polje veštačke inteligencije koje omogućava računarima i sistemima da tumače vizuelne podatke i ulaze. U međuvremenu, napori Amerike su ravnomernije raspoređeni po raznim istraživačkim poljima.

Izvor:

https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2024/04/Number-of-AI-Patents-Granted-Annually.jpg

 


Komentari

 • Kevin Garnet said More
  Niste mu isplatili dnevnice!  :x :lol: 11 sati ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Sve su to važne i zanimljive teme.... 3 dana ranije
 • Duca said More
  Hm,  vakcinacija i nuklearke, čini se... 3 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Bez obrazloženja prestao je da se... 4 dana ranije
 • Lazar said More
  Zašto nema novih članaka od Draška... 4 dana ranije

Foto...