Naravno reč je o novoj poboljšanoj verziji ChatGPT-a. Verziji 4, koja se pojavila 14. marta 2023. godine. Poboljšanja su izvanredna i ukazuju da se nalazimo na prekretnici od koje AI ulazi u naš život. Promeniće kako se školujemo, kako se bavimo našim poslom, pa i zabavljamo i tek je pred nama da otkrijemo za šta se sve može koristiti.

ChatGPTv4 1

GPT, verzija 4, Generative Pre-trained Transformer, tj. Proizvodni unapred obučeni pretvarač

GPT je skraćenica od Generative Pre-trained Transformer. GPT je vrsta neuronske mreže velikog jezičkog modela (eng. large language model, LLM) koja može da obavlja različite zadatke obrade govornih jezika kao što su odgovaranje na pitanja, sumiranje teksta, pa čak i generisanje programskog koda. Veliki jezički modeli koriste tehniku koja se zove duboko učenje (eng. deep learning) da bi proizveli tekst koji izgleda kao da ga proizvodi čovek.[1]

Kompanija koja ga je napravila, OpenAI,  kaže „GPT-4 se ističe u zadacima koji zahtevaju napredno rezonovanje, razumevanje složenih instrukcija i više kreativnosti“. Prethodna verzija bila je ograničena na 3.000 reči, a nova verzija na 25.000 reči. Novo je da je GPT-4 multimodalni što znači da je na razumevanje teksta dodato i razumevanje slika. 

Prepoznavanje slika

Pogledajmo sledeću sliku iz tri dela, tri panela. 

ChatGPTv4 2

Iphone na koji je priključen stari (iz prošlog veka) VGA konektor[2]. Naravno da taj spoj nije moguć, osim ako bi se VGA konektor izmenio da izgleda kao na dole desno panelu.

ChatGPT-u je postavljno pitanje: "Šta je smešno u vezi ove slike. Objasni panel po panel".

ChatGPT 4 je odgovorio:

"Na slici je prikazan paket za adapter "Lightning Cable" sa tri panela.

Panel 1: Pametni telefon sa VGA konektorom (veliki, plavi, 15-pinski konektor koji se obično koristi za kompjuterske monitore) uključen u njegov port za punjenje.

Panel 2: Paket za adapter "Lightning Cable" sa slikom VGA konektora na njemu.

Panel 3: Krupni plan VGA konektora sa malim Lightning konektorom (koji se koristi za punjenje iPhona i drugih Apple uređaja) na kraju.

Humor na ovoj slici potiče od apsurda uključivanja velikog, zastarelog VGA konektora u mali, moderan port za punjenje pametnog telefona."

Impresivno objašnjenja slika. Objasnio je da je u pitanju kolaž od tri slike i šta je na kojoj slici. Kombinovanje tekstualnog upita i razumevanje slike je sasvim nova dimenzija koja otvara neslućene mogućnosti. U ovom trenutku ne možemo reći gde će sve naći veliku upotrebu. Na neki način ovo sada podseća na 1898. godinu kada je Nikola Tesla pokazao daljinski upravljan model broda. Prisutni su bili oduševljeni ali nikom nije bilo jasno čemu bi to služilo.

Pri korištenju ChatGPT-a važno je izaći iz načina razmišljanja u koji nas je uterao Gugl. To je potraga za konkretnim informacijama. ChatGPT od nas traži kreativna pitanja, da bi nam dao ono u čemu je jak, transformacija postojećih znanja u upotrebljive zaključke.

Dobar primer ljudske kreativnosti je da ChatGPT-u možemo dati sliku, recimo prhrambenih sastojaka, i teksualno zatražiti da nam preporuči neke ukusne poslastice od tih sastojaka. 

Drugi primer je da na listu papira skiciramo i napišemo kakav veb sajt želimo, fotografišemo i prosledimo u ChatGPT 4 i on će nam napisati html kôd za tu stranicu.

Da li ChatGPT radi matematiku?

ChatGPT može da rešava matematičke zadatke. Dali smo mu:

Pitanje: Ako je x + xy + y = 29, koliko su x i y?

(Ovde je trik što je ovo jedna jednačina sa dve nepoznate, a za rešenje su nam potrebne dve jednačine, što komplikuje rešavanje).

Odgovor:

Ako je x + xy + y = 29, možemo grupisati članove koji sadrže varijablu y:

x + y(x + 1) = 29

Sada možemo iskoristiti informaciju da su x i y cijeli brojevi i da tražimo njihove vrijednosti koje zadovoljavaju jednačinu. Pošto znamo da 29 nije djeljiv sa 2 ili 3, to znači da ni x ni x+1 ne mogu biti djeljivi sa 2 ili 3.

Međutim, možemo primijetiti da je 29 jedan manje od 30, što je proizvod 5 i 6. To znači da ako postavimo y=5 i x+1=6, tada će prva zagrada biti 6, a druga zagrada će biti 5*6=30. Tada dobijamo:

x + y(x+1) = x + 5(x+1) = 6x + 5 = 29

Sada možemo izraziti x:

6x = 24

x = 4

--- Kraj odgovora

I zaista, 4 + 4 puta 5 + 5 jeste 29. Naravno, ChatGPT rešava regularne dve jednačine sa dve nepoznate. Nismo probali više jednačina sa više nepoznatih ali probali smo nešto teže.

Pitanje: Da li možeš da izračunaš koliko je i na i, tj. i^i (gde je i imaginarni broj)?

Odgovor: Da, mogu da izračunam vrednost imaginarnog broja i na i (i^i). Međutim, rezultat nije realan broj, već kompleksan broj. Vrednost i na i se može izračunati pomoću sledeće formule:

i^i = e^(-π/2)

gde je e matematička konstanta e, a π je pi, odnos obima kruga i prečnika kruga. Korišćenjem ove formule, možemo izračunati vrednost i na i na sledeći način:

i^i = e^(-π/2) ≈ 0.20788 - 0.00000i

Dakle, vrednost i na i je približno jednaka 0.20788 - 0.00000i. Imajte na umu da je imaginarni deo veoma blizu nule, što ukazuje na to da je rezultat veoma blizu realnom broju.

--- Kraj odgovora.

Ko je pažljivo pratio upitaće se odakle i^i = e^(-π/2). Postavili smo  o tome pitanje GPT-u, i dao je veoma lep odgovor.

Šta kaže Gugla na isto pitanje:

Prvo ne razume pitanje, nudi likove. Prelazimo na engleski i skraćujemo pitanje na what is i power i

Odgovor (u prevodu sa engleskog): Ako ste upoznati sa kompleksnim brojevima, „imaginarni“ broj i ima svojstvo da je kvadrat broja i -1. Prilično je zanimljiva činjenica da je ja podignut na i-ti stepen zapravo realan broj! U stvari, njegova vrednost je približno 0,20788.

--- Kraj odgovora

Manje precizna odgovor, plus smo morali pogoditi pravo pitanje da dobijemo odogovor, i to na engleskom, i da ga potom prevedemo sa engleskog. Linkovi koje je ponudio daju detaljna objašnjenja, na engleskom.

GPT-4 rešava ispite

Da bi pokazali razliku  između GPT 3.5 i nove verzije 4, OpenAI ih je testirao po različitim merilima, uključujući ispite koji su dizajnirani za ljude. Koristili su najnovije javno dostupne testove ili kupovne ispite za 2022-2023 god. NIkava posebna obuka GPT-a nije rađena za ove ispite. Rezultati su dati na sledećoj slici.

ChatGPTv4 3

Grafikon koji prikazuje rezulate rešavanja standardnih ispita u SAD, plavom bojom GPT 3.5, a u dve zelene GPT 4, sa i bez prepoznavanja slika. Raspon uspešnosti rešavanje je od 0 do 100%. Vidimo veliki napredak uspešnosti kod GPT 4.

Ako niste pročitali ili pogledali OVAJ i OVAJ tekst na Astronomiji, pogledajte ih, nije ih napisao čovek nego ChatGPT.

Zaključak

Sve u svemu, nalazimo se na novom početku. Ulasku AI u naše živote. Obim promena ne možemo sagledati, niko ne može sagledati. Kada su se pojavili kućni računari, internet, Guglov pretraživač, Facebook, YouTube, mobilni telefoni... niko nije mogao da predvidi njihov uticaj na živote miliona 

U svom dosadašnjem korišćenju utvrdili smo da je ChatGPT u nekim stvarima korisniji od Guglovog pretraživača. Gugl nam daje ili spisak sajtova gde je možda traženi rezultat, pa potom sledi naše traganje po vebu, ili izvuče rezultat sa nekog od njih i stavi na vrh strane. GPT sintentiše rezultat iz svojih 45TB tekstualnih podataka koje je pokupio iz knjiga i sa veba. GPT nije mašina za pretraživanje, već mašina za sintezu odgovora. Može nam dati upotrebljiv rezultat bez traganja po vebu. Često nam da gotov proizvod, kao što su gore dva navedena teksta. Ili rešenja domaćih, seminarskih i dugih ispita. Ili referate, tužbe, žalbe, molbe... A to je samo početak. Jasno je da AI tehnologija nije došla do svog zenita, nego da je tek na početku svog razvoja tako da smo do daljnjeg u vanila[3] AI dobu i u čekanju robotizovanog AI....

[1] Mislim da je prevod proizvodni bolji od prevoda stvaralački za ono G (generative) zato što zaista proizvodi upotrebljiv rezultat. To najbolje vidimo kada nam napiše programski kôd umeso nas, ili napiše traženi sastav, referat, zahtev, molbu... Reč stvaralački je bliža engleskoj reči crative, što u sebi ima više inovativnog. ChatGPT radi transformacije već postojećih napisanih tekstova ili programski redova u novi oblik ili raspored.

[2] GA (Video Graphics Array) konektor se prvi put pojavio 1987. godine, kada ga je predstavila kompanija IBM kao standardni priključak za njihov novi računar IBM PS/2. VGA konektor se koristio za prikazivanje video signala na računarskom monitoru i postao je standardni priključak za grafičke kartice tokom devedesetih godina prošlog veka. Sa razvojem novih tehnologija, poput digitalnih interfejsa (DVI, HDMI, DisplayPort), VGA konektor se sve manje koristi u savremenim računarskim sistemima.

Gornji pasus je napisao ChatGPT na pitanje Kada se pojavio VGA konektor.

[3] Vanila termin se koristi za nešto što je osnovno, prosto, ne mnogo uzbudlivo, složeno, opasno npr. osnovni ukus sladoleda je vanila. Sada smo u vanila AI dobu, jer sve što dolazi biće složenije i moćnije i značajnije. Sam GPT je potvrda. Verzija 3.5 se pojavila novembra 2022, a već marta 2023 je publikovana verzija 4.

 

 

  


Komentari

 • Kevin Garnet said More
  Niste mu isplatili dnevnice!  :x :lol: 10 sati ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Sve su to važne i zanimljive teme.... 3 dana ranije
 • Duca said More
  Hm,  vakcinacija i nuklearke, čini se... 3 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Bez obrazloženja prestao je da se... 4 dana ranije
 • Lazar said More
  Zašto nema novih članaka od Draška... 4 dana ranije

Foto...