Ciklus

ŠUMSKI POŽARI I KLIMA

Tonski zapisi predavanja
1. ŠUMSKI POŽARI
21. maj u 18 časova
Mr Milan Milenković, asistent univerziteta

2. KLIMA I ŠUMSKI POŽARI
28. maj 18 časova
Dr Vladan Dučić, profesor univerziteta

3. UTICAJ SUNČEVIH VETROVA NA KLIMU I POŽARE
4. jun 18 časova
Dr Milan Radovanović, naučni saradnik Geografskog instituta u Beogradu

predavanja se održavaju u
maloj sali Kolarčeve zadužbine
Studentski trg 5
Beograd

kolarac1Dodaj komentar