Mesije...

Mm Pravilnik

Pravilnik za takmičenje u Mesijeovom maratonu koji se održava na Fruškoj gori u naselju Letenka.

Šta su M objekti

Ovo je vrlo zanimljivo pitanje. Nemoguće je na jedinstven način opisati sve te objekte. U grupu Mesijeovih objekata spada 110 magličastih objekata koji se nalaze u već pomenutom katalogu.

Kratka istorija Mesijeovog kataloga

Na ideju da sačini Katalog maglina i zvezdanih jata Mesije je došao 1758. nakon što je (28. avgusta) u sazvežđu Bika otkrio svetlu kometoliku mrlju. Kad se kasnije ispostavilo da se ne radi o kometi odlučcio je da popiše slične objekte kako oni ne bi zbunjivali lovce na komete. Taj prvi objekat koji je ličio na kometu u Mesijovom Katalogu dobio je oznaku M1. To je inače, danas čuvena, Krab maglina, ostatak eksplozije supernove iz 1054.

Utvrđen datum Mesijeovog maratona u Srbiji

Poslednja vest  

Utvrđen datum Mesijeovog maratona u Srbiji:

21. mart 2009.

Mesto održavanja: Letenka, Fruška gora

Uskoro više!

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka