mmlogo

Pravilnik za takmičenje u Mesijeovom maratonu 

Takmičari

Cilj takmičenja je da se na nebu pronađe što više objekata iz Mesijeovog kataloga.

Instrument kojim se markiraju objekti mora da ima postolje koje mu omogućava da se fiksira pokazujući željenu tačku na nebu.

Jednim instrumentom mogu upravljati više lica i tada sva ona nastupaju kao ekipa. Ekipa mora imati svoj naziv (ime). Ekipa ima svog vođu, predstavnika, koji zvanično istupa u ime ekipe.

Ekipa može da ima najviše tri člana od kojih je jedan vođa ekipe. 

Pre početka takmičenja takmičari popunjavaju obrazac u kome čitko navode svoja imena i prezimena (i ime i prezime svog vođe u slučaju da se radi o ekipi) i osnovne podatke o instrumentu kojim učestvuju u takmičenju.

Takmičari mogu da se koriste zvezdanim kartama i beleškama. Mogu da se ispomažu i drugim optičkim instrumentima, ali priznaje im se samo onaj objekat koji se vidi kroz prijavljeni instrument.

Takmičari ne smeju da koriste mehanizme koji su programirani za traganje po nebu.

Kada markira traženi objekat takmičar, odnosno vođa ekipe, to prijavljuje sudiji tako što navede kataloški broj objekta iz M kataloga. Na zahtev sudije takmičar je dužan da da preciznije podatke o položaju objekta u okularu. Ako potvrdi uspeh sudija podatak o markiranom objektu unosi u zapisnik.

Nakon završenog takmičenja svaki takmičar pojedinac, odnosno ekipa dobija potvrdu od organizatora o učešću u takmičenju sa navedenim objektima koje je pronašao.

Sudija

Takmičenje počinje kada (glavni) sudija da znak. Takmičenje se završava (ili prekida) kada (glavni) sudija to odluči.

Sudija vodi zapisnik o uspehu svakog takmičara (ekipe).

U svim sporovima koji se direktno tiču takmičenja odluka (glavnog) sudije je konačna.

Sudija može da se konsultuje sa drugim licima, ali njegova odluka o datom spornom pitanju je konačna.

Sudiji, može da ima jednog ili više pomoćnika.

***

Tokom boravka na Letenki uvek se napravi veći broj fotografija, video i tonskih zapisa koji se kasnije objavljuju na našim sajtovima, ponekad i u drugim medijima. Interes svih je da se napravi što veći broj ovih zapisa – ipak ukoliko neko ne želi da se nađe na nekim od tih zapisa mora o tome da obavesti organizatora maratona i snimatelja, te da sam izbegava kamere i mikrofone jer je opšti interesa da takvi dokumenti o našim aktivnostima postoje. 

Za maloletna lica odluku o gore navedenom donosi roditelj odnosno staralac.

 


Komentari

 • Boris Saksida said More
  Pozdrav i čestitke svima !!!!!!lp Boris 19 sati ranije
 • Boris Saksida said More
  Hm,....najprije....izvinite što nisam... 20 sati ranije
 • Rekreativac said More
  Čitam tekst i osmeh mi na licu, kao da... 1 dan ranije
 • Zvezdobrojac said More
  Odličan kamp, odlično takmičenje i... 1 dan ranije
 • Boris Saksida said More
  Hm.....baš lepo,Jurij malo osiveo,malo... 2 dana ranije

Foto...

ŠTA DA GLEDAM?
 
KARTE NEBA
wikisky
 
 
KORISNO
Mere - Koliki ugao nebeske sfere zauzima ispružena šaka