logozAMCrveni-255

Astronomski magazin je časopis za popularizaciju astronomije i njoj srodnih nauka, a to su manje ili više sve prirodne nauke. Časopis izlazi jednom u dva meseca, šest puta godišnje. Časopis ima 76 strana, štampan je u boji, na kvalitetnom papiru i bogato je ilustrovan. Namenjen je svima koji imaju intelektualnu potrebu da prate razvoj i dostignuća nauku. U Astronomskom magazinu uvek postoji nekoliko stranica za osnovce, ali i poseban odeljak za one kojima je nauka profesija.

AM1-1
Naslovna strana prvog broja
Astronomskog magazina.
Klinkite na sliku da se uveća

Kako se dolazi do AM?

Časpis je namenjen isključivo članovima Kluba ljubitelja Astronomskog magazina i besplatan je. Član Kluba se postaje kada se popuni FORMULAR i uplati godišnja članarina (za 2011. članarina iznosi 1500 dinara). Članovi Kluba, sem časopisa, dobijaju niz beneficija u svim projektima koje pokreće i organizuje Astronomski magazin (Astronomski kamp, Masijeov maraton, predavanja, osmatranja itd.).

Kako se finansira časopis?

Časopis Astronomski magazin se finansira delom od članarina članova Kluba ljubitelja Astronomskog magazina, a zatim putem donacija, sponzorstva i reklama.

Zašto je važna astronomija? 

Astronomija spada u red nauka sa najvećim i najdinamičnijim razvojem i neka njena znanja zastarevaju već i na mesečnom nivou. U narednim godinama otvoriće se gigantske opservatorije koje će prodreti do samih granica svemira i koje će znatno unaprediti i proširiti postojeće znanje i o univerzumu i o nama samim. S tim u vezi su i istraživanja pomoću svemirskih letelica koje krstare Sučnevim sistemom i na Zemlju šalju ogroman broj naučnih podataka. Brojne svemirske misije nas tek očekuju u narednim godinama.

Fizika, biologija...?

Fizičari takođe u narednim godinama očekuju nove, izuzetno važne prodore u tajne prirode. Neka ključna pitanja za čitavo čovečanstvo dobiće konačno odgovore u narednih desetak godina zahvaljujući istraživanjima fizičara. Biolozi u narednoj deceniji očekuju konačan odgovor na večno pitanje da li postoji vanzemaljski život.

Zašto AM?

Ne smemo dopustiti da naši građani budu uskraćeni za ta znanja, a ne možemo se osloniti isključivo na strane časopise i strane TV emisije. U neke važne projekte uključeni su i naši naučnici. Hoćemo li dozvoliti da o radu i tih naučnika čitamo u stranim časopisima, na stranom jeziku? U našoj zemlji, na planini Vidojevica, podiže se opservatorija sa najvećim teleskopom na području zapadnog Balkana i šire, a malo je naših građana koji znaju za taj projekat. Hoćemo li čekati da neki strani časopis o toj opservatoriji piše ili ćemo naše građane sa tom opservatorijom upoznati sami?

Sadržaj -zadaci časopisa

-          Zadatak časopisa je da prati razvoj astronomije i srodnih nauka u svetu, da analizira, tumači i objašnjava događaje u astronomiji i drugim naukama te da ih oblikuje u priloge prema potrebama domaćeg čitaoca;

-          Da daje informacije o predstojećim nebeskim događajima i pojavama koje se tiču astronomije, da ih analizira i objašnjava;

-          Da edukuje deo čitalačke publike koja tek ulazi u svet nauke;

-          Da povezuje i produbljuje veze među domaćim astronomima amaterima te da ih povezuje sa ljubiteljima astronomije drugih zemalja, pre svega sa onima iz bivših YU republika;

-          Da prati domaću astronomiju i srodne nauke;

-          Da podstiče individualne astronomske projekte, da objavljuje rezultate takvog rada (osmatranja, astrofotografija, maturski, seminarski i dr. radovi i slično);

-          Časopis je otvoren i za stručne radove, dakle za radove koji su namenjeni onima koji se astronomijom profesionalno bave. Ovo makar u vidu pojednostvaljenih prezentacija rezultata radova, nekih apstrakta i sl.

Ko su saradnici AM?

Astronomski magazin ima velik broj saradnika iz Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije, zatim iz više zemalja Evrope, te iz SAD, Australije i Japana. Svi saradici su vrsni poznavaoci materije o kojoj pišu.

am-logo510

logozAMCrveni

 

 

 


Dodaj komentar