DjelicNa svečanoj ceremoniji Vi ste zatvorili manifestaciji za koju više od polovine građana nije ni čulo da postoji. Jedna veća ulična anketa bi to i potvrdila.. Sumirani su rezultati. pominju se veliki broj popularnih predavanja itd.

Mene interesuje sledeće:

1. Koliko novčanih sredstava je Vaše ministarstvo odvojilo za ove namene? Ko je tim sredstvima raspolagao?.
2. Da li se može imati uvid u ovaj troškovnik?
3. Koliko je novčanih sredstava otišlo za astronomska društva? I za koja društva? 
4. Da li su sredstva trošena za putovanja i reprezentaciju?
5. Koliko je sredstava je potrošio Koordinacioni tim MGA?
6. Poštovani gospodine ministre, u MGA mi ugasismo časopis Astronomija, naravno jedini u svetu.
7. Saznao sam prelistavajući brošuru "Međunarodna godina astronomije" koju je izdalo Društvo astronoma Srbije na stranama 34 i 35 da kod nas od 2006. ponovo  izlazi časopis Vasiona, četiri puta godišnje. Možda ne treba verovati svemu što je napisano, možda je to tehnička greška.

Poštovani gospodine ministre, u Godini Milutina Milankovića ja još uvek primećujem ljude koji ne znaju i nikada nisu čuli za najpoznatijeg našeg naučnika u svetu. Ko je za to kriv? Da li postoji npr. neki Poljak na planeti, koji nikada nije čuo za Mariju Kiri ili Nikolu Kopernika? Naravno da ne postoji. Da li postoji neki Srbin na planeti koji ne ne zna ništa o najvećem i najpoznatijem našem naučniku u svetu? Da ima više od  50% našeg naroda i to je žalosno.

Na kraju, da li mi možete pomoći svojim političkim vezama da se po prvom srpskom i doktoru tehničkih nauka nazove  jedna ulice ili mesna zajednica u Pančevu. Od 2003. godine sam podnosio 3 inicijative i nijedna nije uspela. Verujte da je istina, sada spremam četvrtu inicijativu.

Momčilo Mrčković
iz Pančeva


Komentari

 • Liv said More
  ... 23 sati ranije
 • polux11 said More
  Mogli bi da angažuju preživele... 2 dana ranije
 • Небојша said More
  Čisto teoretski gledano kolko bi... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Uvek interesantna tema. Moguće je,... 3 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Baki wrote:
  ...Možda će nove činjenice naterati...
  3 dana ranije

Foto...