Astronautika: istorija

A

aberacija

aberacija - prelamanje svetlosti. Kod refraktora (objektiv je sočivo) postoji hromatska aberacija koja nastaje kada se svetlost različite talasne dužine fokusira na različitoj razdaljini od sočiva (svaka boja ima drugačiju žižnu daljinu), a sto se manifestuje u vidu slike čije se ivice "razlivaju" u dugin spektar.  Sferna aberacija nastaje usled nejednakog prelamanja svetlosnih zraka na različitoj udaljenosti od optičke ose (crtež).

ahromat - specijalna vrsta sočiva napravljena od dve vrste stakla "kron" i "flint" koja se lepe i cine sočivo, pri čemu se hromatska aberacija kroz jednu vrstu stakla poništava aberacijom druge vrste stakla tako da slika nema "dugin oreol"

alignment / podešavanje teleskopa / - teleskop je dobro podešen kada njegova optička osa pada u centar tubusa, i kada se reflektuje od centra sekundarnog ogledala.

aluminiziranje - prevlačenje refleksivnim slojem objektiva teleskopa reflektora (objektiv je ogledalo). aluminijumski sloj je praktično večit (30 godina), dok se ranije ogledalo posrebravalo, a taj sloj se svakih 6 meseci mora ponovo obnavljati.

angular resolution (cesto samo: resolution) - sposobnost teleskopa da vizuelno razdvoji dva bliska objekta. Zavisi od veličine objektiva. 

apertura - prečnik glavnog sakupljajuceg elementa u teleskopu. Kod optičkih teleskopa to je prečnik ogledala, odnosno sočiva, a kod radio teleskopa to su dimenzije antene.

aperture fever - neizlečiva "bolest" samograditelja teleskopa, koje se manifestuje u zelji za posedovanjem sve većeg i većeg teleskopa. Lek nepoznat.

ATM (akronim od Amateur Telescope Making) - samogradnja teleskopa 

dobson

azimutna montaža - (ili pravilnije alt-azimutna) postolje ili držač cevi teleskopa, koje je konstruisano na takav način da dozvoljava pomeranje cevi teleskopa u dve ravni: horizontalnoj levo-desno i vertikalnoj ravni gore-dole. Losa osobina je da je teško pratiti posmatrani objekat (a sto je bitno za astrofotografiju i duge eksponaze i sl.) jer praćenje, tj. korekciju položaja cevi teleskopa treba istovremeni raditi u dve ravni. Klasičan primer za ovu montažu je Dobson montaža (v. crtež). Njene prednosti su relativno laka izrada i jednostavna konstrukcija i rukovanje. U novije vreme, uz pomoć kompjutera i Dobsonski montiran teleskop može se koristiti za praćenje posmatranog objekta, za čega je potrebno instalirati dva motora, jedan za pomeranje u vertikalnoj a drugi u horizontalnoj ravni, pa se njihova kretanja uz pomoć lap topa slažu tako da je posmatrani objekat stalno praćen.

B

baffle / blenda / - Prstenovi  koji se umeću u tubus teleskopa da bi sprečili prodiranje neželjene svetlosti (koja se reflektuje -odbija od zidova teleskopa i time smanjuje kontrast slike u okularu). Prave se tako da kroz sredinu prstena prolazi samo direktna svetlost sa posmatranog objekta.

C

collimation / kolimacija / - Za teleskop  se kaže da je "kolimiran", kada svi optički elementi dele istu optičku osu. Kod Njutn teleskopa optičku osu imaju paroboloidalno primarno ogledalo i okular (v. kolimacija).

D

E

ekvatorijalna montaža - takva montaža pri kojoj se osa rotacije cevi teleskopa (dakle i vidnog polja teleskopa) poklapa sa svetskom osom, (dakle osa rotacije je uperena u Polaru), koja za praćenje posmatranog objekta zahteva pomeranje cevi teleskopa samo u jednoj ravni. Na crtežima niže se nalazi tri tipa ekvatorijalne montaže.

tipovi

F

fast scope / brzi teleskop / - teleskop kod koga je odnos žižne daljine objektiva i njegovog prečnika manji od  4,5

field of view (FOV) / vidno polje / - vidno polje teleskopa je deo neba koji se vidi kroz okular (ili na slici); izražava se  u uglovima ili radijanima. 

focal length / fokalna, žižna daljina / - udaljenost žiže od površine ogledala (sočiva).

G
 

H
 

J
 

K

kolimacija - pravilno podešavanje položaja optičkih elemenata u teleskopu (objektiva, sekundarnog ogledala i okulara) tako da se njihove optičke ose poklapaju, sto je od presudnog značaja za kvalitet slike u okularu (ili na filmu)

koma - vrsta optičke greške koja se manifestuje u tome sto se slika objekta u vidnom polju okulara, po rubovima, lepezasto razliva.

koma korektor - optički deo teleskopa koji ispravlja komu a postavlja se ispred objektiva.

L

limiting magnitude / granična magnituda / -  donja granica sjajnosti nebeskog objekta da pri kojoj se objekat može videti u odredjenom optičkom sistemu. Vizuelna granična magnituda se razlikuje od fotografske. Direktno zavisi od  veličine objektiva i upotrebljenog uveličanja. 

M

meniskus - deo teleskopa, vrsta sočiva koja kod odredjenih tipova teleskopa prelama svetlost tako da skraćuje žižnu daljinu objektiva, a time i dužinu cevi teleskopa, a da takvo prelamanje ne izazove deformitete slike, koje bi obično sočivo izazvalo.

N
 

O

objektiv - optički deo teleskopa koji prikuplja svetlost nebeskog objekta.

obstruction / smetnja / - kod Njutn teleskopa (reflektor) obstrukciju cini sekundarno ogledalo koje zaklanja centralni deo objektiva. Sto je fokalna dužina objektiva manja, sekundar mora biti veći pa je time i opstrukcija veća. Ova pojava smanjuje kvalitet slike u okularu. 

okular - optički deo teleskopa koji prikupljenu svetlost putem objektiva uvećava i dovodi u oko posmatrača.

P

parafocal - odredjeni zbir okulara je parfokalan kada nije potrebno podešavati položaj fokusera kada se menjaju okulari. 

primarno ogledalo - ili objektiv kod Njutn teleskopa, sferno ili paraboloidno ogledalo koje ima ulogu da prikupi svu svetlost koja dolazi od posmatranog objekta, i da je sažima u žižu, a ta se svetlost, preko sekundarnog ogledala šalje van cevi teleskopa, u okular.

prime focus / primarni fokus / - žiža primarnog ogledala.

R

reflektor - vrsta teleskopa koji kao objektiv koristi ogledalo, od kojeg se ulazni svetlosni zrak odbija (reflektuje). Drugi tip teleskopa je reflektor (sa objektivom koji je sočivo).

refrakcija / prelamanje (svetlosti) / (engl.:  refraction) - prelamanje svetlosnog zraka, koje zavisi od upadnog ugla, talasne dužine i materijala kroz koji se kreće. Kisne kapi prelamaju svetlost, razlažući je na dugin spektar boja,  jer svaka boja ima svoju (različitu) talasnu dužinu, pa se prelama pod sebi svojstvenim uglom. Isto se dešava i kod prizme. 

refraktor (engl. refractor) - vrsta teleskopa za vizuelna posmatranja, koji kao objektiv koristi sočivo, kroz koje se ulazni svetlosni zrak prelama (refraktuje).

rektascenzija (engl. right ascension) - pozicija nebeskog objekta na nebu istočno od tačke prolećne ravnodnevnice (tzv. Gama tačka), duž nebeskog ekvatora. Meri se časovima, minutima i sekundama. Jedan čas odgovara uglu od 15 stepeni.

S

sagitta / strelica / - dubina optičkog centra ogledala teleskopa u odnos na ravan ivice ogledala.

sekundarno ogledalo - ogledalo postavljeno pod uglom od 45 stepeni u cev teleskopa sa zadatkom da prikupljeno svetlo šalje van cevi teleskopa, u okular,

T

teleskop - instrument za prikupljanje elektromagnetnih talasa koji dolaze od udaljenih objekata. Optički t. prikupljaju vidljive, tj. svetlosne zrake, a postoje i druge vrste t. kao sti su radio, infracrveni i ultraviolentni zavisno od tipa zraka koje mogu da detektuju.

TDE (Turned Down Edge) / smaknuta ivica / - jedna od najčešćih deformacija ogledala prilikom izrade, manifestuje se u pojavi da su ivice ogledala "nize" u odnosu na potreban nivo koji je potreban da bi ogledalo imalo paraboloidan presek. Obzirom da ivica ogledala reflektuje većinu svetlosti, ova greška drastično utiče na pad kvaliteta slike. 

U
 

V

vinjeta / engl vignetting / - optička greška kod Njutn teleskopa (reflektora), koja se manifestuje u pojavi da ivica slike objekta ne dobija istu količinu svetlosti kao njen centar. Uzrok ove pojave može biti decentriranost optičkog sistema, pogrešna  dimenzija cevi teleskopa, manje sekundarno ogledalo nego što je neophodno, manji promer fokusera nego sto je neophodno i sl. Za vizuelna posmatranja nije od značaja, ali  intenzivna, ova pojava nije prihvatljiva za astrofotografiju.

Z

Author: Dragan Miladinović

Komentari

 • Zvezdobrojac said More
  Odličan kamp, odlično takmičenje i... 8 sati ranije
 • Boris Saksida said More
  Hm.....baš lepo,Jurij malo osiveo,malo... 17 sati ranije
 • Boris Saksida said More
  Pozdrav.....vidim da Juriju još... 18 sati ranije
 • jov09 said More
  :D Hvala, hvala, odlicno, kako mi se... 19 sati ranije
 • Rekreativac said More
  Prelep kamp, dozivljaj i uzivanje. Sa... 4 dana ranije

Foto...