FizicarZM

Zbirka video predavanja iz konceptualne fizike, koja predstavlja pristup nastavi fizike usmeren na ideje fizike, a ne na matematiku. Veruje se da su sa jakim konceptualnim osnovama u fizici učenici bolje pripremljeni da razumeju jednačine i formule fizike, kao i da uspostavljaju veze između koncepata fizike i svakodnevnog života. Fizičar :::>>

 

Fizika - LASER

LaserZM 1

LaserZM 2

LaserZM 3

Lekcija o laseru -->> 

LASER je akronim engleskog pojma:Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Osnov rada lasera je stimulisana emisija fotona. Kada atom spontano prelazi iz pobuđenog u osnovno stanje emituje foton u proizvoljnom smeru. Ukoliko je emitovanje fotona stimulisano prisustvom istog takvog fotona (upadni foton), emitovani foton imaće isti pravac i smer kao i upadni foton (već imaju istu energiju – talasnu dužinu). Ukoliko ove fotone posmatramo kao talas, radi se o koherentnim talasima... Lekcija o laseru -->> 

  


Komentari

 • Liv said More
  ... 6 sati ranije
 • polux11 said More
  Mogli bi da angažuju preživele... 1 dan ranije
 • Небојша said More
  Čisto teoretski gledano kolko bi... 2 dana ranije
 • Baki said More
  Uvek interesantna tema. Moguće je,... 2 dana ranije
 • Aleksandar Zorkić said More
  Baki wrote:
  ...Možda će nove činjenice naterati...
  2 dana ranije

Foto...