bus
Da li da za prevoz od Novog Sada do AK na Letenki (i nazad) iznajmimo autobus ili minibus? To zavisi od vaših prijava. Do sada je stiglo 15 takvih prijava i po tome je dovoljan i minibus. Ima li još nekog kome treba prevoz do kampa?
 

Dodaj komentar