TV Astronomija

Snimci, razni o astronomiji i sl.

GMP - godina oluja

kamera

p5Pregled snežnih, torpskih oluja, tajfuna, uragana i poplava zabeležanih tokom 2015. u okviru misije Global Precipitation Measurement. Global Precipitation Measurement (GPM, Merenje globlanih padavina) je zajednička misija svemirskih agencija pre svega japanske (JAXA) i američke (NASA). U okviru misije, pomoću više koordiniranih veštačkih satelita, svaka dva do tri sata osmatraju se i snimaju padavine na Zemlji. Na osnovu podatka misije kreiraju se dvo- i trodimenzionalne strukture padavina.

Čovek u visokom dvorcu – kratak prikaz TV serije

kamera 

man

Ukratko, ako volite solidan nivo straha i napetih scena uživaće te u ovoj seriji, a na kraju će te zadovoljno pomisliti: o sudbino, hvala ti što ne živim u takvom društvu. U društvu u kojem niko nije siguran, u kojem se svi nekog plaše, u kojem je pojam slobode skučen do nule.