The history of our world in 18 minutes

DavidChristianDavid Christian

Istoričar

Dejvid Kristijan predaje svetsku istoriju o celom univerzumu — od Velikog praska pre 13 milijardi godina do danas.

 

I eto sjajne zagonetke: U univerzumu u kome važi drugi zakon termodinamike, kako je moguće proizvesti takvu složenost kakvu sam opisao -- vrstu složenosti koju predstavljamo vi i ja i kongresni centar? Pa, odgovor je izgleda da univerzum može stvoriti kompleksnost, ali sa velikim poteškoćama

Uključite prevod ako vam je potreban! (dole desno): strelica

Istorija18minuta 1

Istorija18minuta 2

Istorija18minuta 3 

Istorija18minuta 4

 

 

  

 
 
 

Dodaj komentar