End of Space – Creating a Prison for Humanity

Putovanje u svemir je najveće civilizacijsko dostignuće. Ali, kako se spasti svemirskog otpada?

Možete uključiti automatski prevod (prvo kliknete na CC, zatim na Settings / Subtitles / Auto-translate) .

so2

so1

so3 

 

eruywueyirtrertweuyrtweutruiwyeriuyweriowiwqyreowieyroewiuyrwoieyruiue

 

 


Dodaj komentar


ODABRANA MESTA
Svet nauke
ADNOS vivafizika adastra
aduniverzum
astrobobo
zvjezdarnica
auvidulini eureka BOR logo
marininiafizika