The death of the universe

"Znamo li kako će naš svemir završiti? 

Kosmolozi imaju tri moguća odgovora na ovo pitanje: zvana „veliko hlađenje”, „veliko kidanje” i „veliko sažimanje”.Znamo li kako će naš svemir završiti? 

 

Uključite prevod ako vam je potreban! (dole desno) strelica

end1

end3

end4 

 

 

  

 
 
 

Dodaj komentar