Smartest Country Comparison

Koliko je prosečan čovek jedne zemlje u stanju da nauči i usvoji nova znanja? Prema tom kriterijumu je napravljeno ovo poređenje 187 zemalja sveta, a ono se zasniva na studiji "IQ i bogatstvo naroda" (Richard Lynn, Tatu Vanhanen, M. Stuart, 2002). 

Jasno je da su ovi podaci podložni kritici i korekcijama, jer na inteligenciju utiču i drugi činioci koji ovde nisu razmatrani, kao što su kreativnost, upornost itd. ali oni ipak daju makar grubi uvid u inteligenciju naroda. Znači ove podatke treba uzeti kao približnu informaciju i sa rezervama.

Zbog nedostatka podataka neke zemlje nisu ovde obrađene i to: Grenada, Monako, Palau, San Marino, Južni Sudan, Timor Leste, Tuvalu, Vatikan.

Ovde možete preuzeti kompletan tekst istraživanja IQ and the Wealth of Nations.

Šta mislite koja zemlja je najpametnija?

Inteligencija naroda1

Inteligencija naroda2

Inteligencija naroda3

 

 2375641254712“571“2712345“73157“531467“3127“435127“

 

 

 


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži