Knjižara

KOTA 905

KOTA-905sm
U   PAKLU   GORI
SAMO  JEDAN  PLAMEN
TO  JE  ONAJ  DELIĆ  TEBE
KOJI  NE ŽELI
DA  SE  ODREKNE  ŽIVOTA

(Echart  Meister,1260-1327)