Dok je mama kuvala ručak momci su malo radili napolju. Evo njihove kratke poruke sa prilogom:

"Danas smo skinuli prašinu sa Coronada, izišli na terasu i ovo naš rezultat.

Stefan i Dušan Mrđa"

 Protuberance 09 08 2015

 

Još od Mrđe

Kometa C/2014 Q2 (Lovejoy) - iz Novog Sada

Tranzit kroz Coronado, iz ruke

Merkur nad Novim Sadom 


Dodaj komentar