Marko StalevskiMarko Stalevski je u martu 2008. diplomirao na Matematičkom fakultetu u Beogradu na smeru astrofizika. Od juna 2008. radi na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu kao stipendista Ministarstva nauke. Trenutno je na na stručnom usavršavanju u okviru doktorskih studija, u Belgiji na Univerzitetu u Gentu.
Author: Marko Stalevski

Dodaj komentar


ODABRANA MESTA
Svet nauke
ADNOS vivafizika adastra
aduniverzum
astrobobo
zvjezdarnica
auvidulini eureka BOR logo
marininiafizika