Fotografije Jaroslava Grenje, napravljene u okviru projekta ELECTRA


Jaroslav Grnja

MESEC  

Disk Mesec1

Stavite kursor na fotografiju 
Veće verzije ove fotografije


Hercules i AtlasKrater Hercules i Atlas

Veće verzije fotografije

Krateri Hercules i Atlas.

Hercules ima prečnik od 68 kilometara i verovatno je nastao udarom nekog tela u Mesec. Ime kratera je latinizirano ime grčkog junaka. 

Atlas je krater prečnika 88 kilometara. Naziv je latinizirano ime mitološkog bića – Titana. 


Posidonius
Posidonius

Veće verzije

Posidonius

Krater, 95 kilometara u prečniku. Ime nosi po grčkom geografu iz II ili I veka stare ere.


Mare Crisium
Mare Crisium

Veće verzije

Mare Crisium

More Kriza na našem jeziku. Prečnik mu je 556 kilometara, a po površini je nešto manje od Velike Britanije. 


Janssen
Janssen

Veće verzije 

Janssen

Ovde je zabeležen krater Janssen. Prečnik kratera je 201 kilometar, a nalazi se u južnoj polarnoj oblasti Meseca. Kao i gotovo svi ostali krateri na Mescu i ovaj je nastao udarom nekog tela o tlo našeg suseda.

Ime nosi po francuskom astronomu (1824-1907). 

 

 


Dodaj komentar