M 21

Cilj mi je bio da snimim središnji deo otvorenog jata M21 kao konsekvencu užeg vidnog polja PENTAX-a SDUFII (3,4° X 5,1°, rezolutivna 4,36“/piksel).

PENTAX sam montirao paralelno sa TAKAHASHI-jem BRC 250 koji je imao ulogu autogajdinga, a usput snimao za svoj račun „potpomognut“ hlađenim CCD-om.

Vreme snimanja: prošli juli za vreme mladog Meseca.

Dalja osobenost ove fotografije jeste jedinični frejm, 600 sekundi na nemodifikovanom NIKON-u, bez Dark-a, Bias-a i Flat-a – nije bilo dovoljno vremena za njih.

(Prevod sa italijanskog: Slavko Stojanov)


Danilo Pivato, Rome, Italia. Njegove fotografije pogledajte ovde: Beyond the Moon

m20 m21 sduf d3 670

Detaljniji snimak:

m20 m21 sduf d3 det 670

 
 
Od istog autora:

winter_solstice.jpe (96696 bytes)

Estetika neba (2):

2007.

2006.

C/2006 M4 (SWAN)


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži