JGrnja120
J. Grnja
 
SUNCE 
Snimci od 26. aprila 2022.
 

Jaroslav Grnje

 

Sunce se definitivno budi, njegova aktivnost je iz dana u dan veća. 

Snimao sam 26. aprila o.g. Koristio solarni teleskop  Lunt 102 mm f/7 i kameru ASI120MC-S da bih snimio ceo disk Sunca kao i nekoliko zanimljivih detalja. 

Teleskop je sa novosadskog  PMF-a nabavljen u okviru  VoBaNISTA. 

Obrada slika: Miroslav Grnja.

 

Sunce

Fotografija u većoj rezoluciji 

17 29 32 lapl6 ap230 REG 

Fotografija u većoj rezoluciji

17 09 53 lapl6 ap277 REG

Fotografija u većoj rezoluciji

17 10 57 lapl6 ap277 REG

Fotografija u većoj rezoluciji

Još od Jaroslava Grnje

AKL 2021: Sunce - Jaroslav Grnja 

Nov krug oko Sunca - Jaroslav Grnja

Ponovo Mars - Jaroslav Grnja

Mars - fotografija: Jaroslav Grnja

Kometa C2020 F3 (Neowise) - Jaroslav Grnja

Nebeska parada

Kometa 46P/Wirtanen - foto: Jaroslav Grnja 

Parada planeta, J. Grnja

 
 
 
 

Dodaj komentar