Fotografija

Tri puta galaksija u Andromedi

Ovo su tri različite probne obrade M31. Prvi snimak je najednostavniji i bez neke naročite obrade, drugi fotoaparatpredstavlja kombinaciju 3 snimka sa ukupnom ekspozicijom 3 min 30 s. Program Deep Sky Stacker sam koristio da bih dobio rezultujucu fotografiju. A treća fotografija je složena od  5 snimaka sa ukupnom ekspozicijom od 4 min 53 s.

Jedan APO na Staroj planini ( I deo )

Wo4_200

Prvo svetlo refraktora Megrez 88FD APO firme William optics dogodilo se pre petnaestak dana na Staroj planini. Dobri uslovi su tome pogodovali : nadmorska visina 860 metara, prozračna atmosfera i mladi Mesec. Svetlosno zagadjenje je nešto nepoznato na gornjem Visoku, izuzimajući par čkiljavih svetiljki u Kamenici, selu sa 13 stanovnika.