Serija predavanja pod nazivom „Pregled istraživanja u CERN-u“ otpočela je u organizaciji Astronomskog društva „Ruđer Bošković“ iz Beograda. Predavač je Ilija Strajnić, apsolvent Fizičkog fakulteta u Beogradu i dugogodišnji saradnik čuvenog „Ruđera“.

Prvo predavanje održano je u subotu, 17. aprila, u Planetarijumu ADRB-a. Posetioci su imali priliku da steknu pregled osnovnih saznanja o fizici elementarnih čestica, o njihovoj taksonomiji, načinima za proučavanje, kao i o evoluciji ideja o postojanju konačnih „atoma“, nedeljivih čestica. S obzirom na to da je ovo predavanje bilo uvodno, sam CERN nije bio glavna tema, ali je detaljnija priča o ovoj organizaciji, kao i o samom LHC-u, najvećem hadronskom kolajderu na svetu, najavljena za sledeća predavanja.

Trenutno nije sigurno da li će biti ukupno dva ili tri predavanja, ali se zna da će sledeće predavanje biti u subotu, 24. aprila, u 20h 15min u Planetarijumu u Donjem gradu na Kalemegdanu.

Audio-zapis i prezentacije sa predavanja možete preuzeti sa sajta „Astronomskog magazina“.

Ivan Stamenković

april 2010.

 


Predavanje u

AD "Ruđer Bošković"
Beograd

Ilija Strajnić

download

ppp
Author: Ivan Stamenković

Dodaj komentar