Istorija

Kratka hronologija astronomije

herselovteleskopDrevna astronomija
Od početka istorije do propasti rimskog carstva, oko V veka
Srednjevekovna astronomija
Od V veka do XV veka
Astronomija Renesanse
Od Kopernikove revolucije do sredine XVII veka
Savremena astronomija
Od Njutnove opšte gravitacione teorije do kraja XIX veka
Astronomija XX veka
Od Ajnštajnove teorije relativiteta do izlaska prvog broja "Astronomskog magazina" i dalje ...

Astronomija zlatnog doba islama

Kuca mudrostiPočetak kulturnog i naučnog izdizanja Islamskog sveta se vezuje za 750. godinu, tj. za dolazak Kalifata na čelo Arapskog carstva. Izuzetan procvat tehnoloških i drugih civilizacijskih dostignuća će kasnije preuzeti i ostale ne-islamske kulture. Razvijala se arhitektura, filozofija, medicina, matematika i naravno astronomija. Oblasti koje su tada napredovale su Bliski Istok, severna Afrika, centralna Azija i al-Andalus. Naučnici arapskog sveta su se koristili grčkom, indijskom i sasanidskom astronomijom koju su razvijali i prevodili. Kasnije, uticali su dosta na Vizantijsku i Evropsku astronomiju kao i Kinesku. Samo neki od naučnika tog doba su...

Kosmograf sa Antikitere

AntikiteraOSMO ČUDO ANTIČKOG SVETA

Od svih sedam antičkih Svetskih čuda samo je jedno preživelo “zub remena (ili ljudi)” – egipatske piramide. Semiramidini vrtovi u Vavilonu, Fidijin Zevs u Olimpiji, Artemidin hram u Efesu, rodoski Kolos i aleksandrijski Faros, nestali su sa lica zemlje, ostavljajući donekle prepoznatljve tragove, prema kojima, uz pomoć pisanih izvora, možemo manje-više da rekonstrušemo njihov prvobitni izgled. Izuzetak su Semiramidini vrtovi, kao i Faros. Od prvih nije ostao nikakav materijalni trag, dok se kod drugog još uvek arheolozi i istoričari ne slažu oko izgleda ovog morskog svetionika, kao ni načina njegovog funkcionsanja.

Astronomsko tumačenje najpoznatijeg motiva sa stećaka

sl2

Neki naši arheolozi smatraju da figuralni motiv iz istočne Hercegovine, čovjeka uzdignute ruke, predstavlja sazviježđe Oriona (čovjek sa uzdignutom rukom) i Sunca (krug) na dan ljetnog solsticij ili ljetne dugodnevnice. Sazviježđe Oriona se izjednačava sa starosrpskim bogom Perunom ili njegovim sinom Jarilom.

Facebook

OSNOVE (5)