Tim astronoma predvođen istraživačima sa (1) Instituta za astrofiziku sa Kanarskih ostrva (IAC) je pronašao prvi slučaj tri supernove sadržane jedna unutar druge.

supernova

Slika 1: Umetničko viđenje tri šireća koncentrična prstena eksplodiranih zvezda. Izvor slike: Instituto de Astrofisica de Canarias

Eksplozija zvezde predstavlja katastrofalan događaj kosmičkih razmera. Ljudski um nije u stanju da shvati tu kolosalnost eksplozije jer se oslobodi količina energije u nekoliko sekudi koja je jednaka Sunčevoj energiji izračenu tokom celog životnog veka (milijardama godina).

Naravno, pitanje poput onog “Da li bi ste želeli da budete u neposrednoj blizini supernove?”  je potpuno izlišno jer to svakako ne bi želeli. A šta bi ste tek rekli kada bi vam neko predloži boravak u blizini trostruke supernove?

Ukoliko bi nekakvi vanzemaljci istraživali nebesa u neposrednoj blizini galaksije M33, tada bi bili u prilici da iskuse potonji slučaj od dva predhodna pitanja. Naime, astronomi su otkrili ostatak supernove ali ne jedne nego ukupno tri eksplozije nepoznate do tog momenta. Preciznije rečeno: sferni omotači izbačenog gasa se šire u obliku tri koncentrične sfere sa centrom u istoj tački. To znači da su sve tri zvezde koje su postale supernove bile veoma blizu jedna drugoj.

Čudan triplet supernova je otkriven korišćenjem tehnike specifične pretrage za brzim gasovima u pokretu. Tehnika uključuje specijalnu vrstu spektrografa sa osobinom da dolazeću svetlost astronomskog objekta razlaže na veoma uske trake boja. Ukupan spektar otkriva mnoštvo informacija o objektu kao što su, između ostalog, sastav i brzinu objekta u prostoru. 

Gore opisani specijalni spektrograf je u stanju da načini spektar za bilo koju tačku u vidnom polju teleskopa. U slučaju ostatka supernove, odnosno, brzog širenja gasa usled eksplozije, jedan deo materije se kreće ka nama (nama bliži deo ostatka) i od nas (udaljeniji deo ostatka). Spektar gasa koji se kreće ka nama je pomeren ka kraćim talasnim dužinama (takozvani plavi pomak) dok gas koji se kreće suprotno, odnosno, udaljava se ima spektar pomeren ka dužim talasnim dužinama (crveni pomak).

Iscrtanjem mape plavih i crvenih pomaka, astronomi imaju uvid u položaj širećeg gasa i njegovu brzinu. Na njihovo iznenađenje, analizom mapa su otkrili tri prstena gasa čiji se centri poklapaju u istoj tački. Sva tri prstena su različitih prečnika i brzina.

Zaključak jeste da se u M33 mora nalaziti zvezdano jato u čijem su se sastavu nalazile tri zvezde približno iste starosti i mase. Na osnovu izmerene brzine širenja i veličine svih prstenova procenjeno je da su navedene zvezde eksplodirale redom pre 114000, 40000  i 21000 godina. Mehuri gasa nastali eksplozijama su prečnika 140, 52 i 41 svetlosnu godinu, respektivno. Za podsećanje, masivne zvezde žive svega nekoliko miliona godina što znači da su tri zvezde praktično eksplodirale u isto vreme u poređenju sa životnim vekom i zaključak je da su praktično rođene u isto vreme i sa istom početnom masom.

Svaki mehur širećeg gasa je oduvavao međuzvezdani gas i prašinu ispred sebe povećavajući sopstvenu masu podsećajući na sneg koji se nakuplja na lopati za čićenje snega tokom čišćenja. S obzirom na iznesenu činjenicu, veoma je čudno da je i najmlađa od tri eksplozije bila u stanju da još uvek čisti nekakav materijal pred sobom jer je već posle prve eksplozije praktično sve bilo očišćeno. Nije moglo preostati toliko materijala koje naredne dve eksplozije čiste pred sobom i suprotno je sa nalazima istraživanja u slučaju tri bliske supernove u M33.

Astronomi čija su posmatranja korišćena za istraživanje iskazuju isto čuđenje. Njihovo nagađanje je da su zgušnjenja hladnog gasa, uobičajena u aktivnim regijonima zvezdanih porodilišta, razbijena i proključala tokom prve i druge eksplozije, odnosno, našla su se u obliku isparenja u nagomilavanom gasu. Tako formiran materijal je zatim očišćen u narednoj eksploziji.

Galaksija M33 je udaljena manje od 3 miliona svetlosnih godina od nas, praktično je u našem galaktičkom dvorištu i predstavlja malu spiralnu galaksiju u onome što mi nazivamo lokalna galaktička grupa i koju sačinjava poprilično siromašan skup galaksija uključujući našu galaksiju, galaksiju u Andromedi i gomilu patuljastih galaksija. To znači da se ova misteriozna babuška sačinjena od ostataka supernovih može detaljno istražiti što je svakako dobra vest.

Postoji još jedan zanimljivi momenat u vezi tri koncentrične supernove: ukoliko mi uočavamo ovakve fenomene u obližnjoj galaksiji to može značiti da je u pitanju uobičajeni fenomen. Nada jeste da će i naredna istraživanjadovesti do pronalaska još ovakvih objekata. Svemir jeste u isto vreme i čudno i divno mesto i svaki pronalazak novog tipa astronomskog objekta oduševljavaju astronome, čak i u slučaju kada je rezultat najnasilnijih mogućih događaja u čitavoj vaseljeni.

Izvor teksta:

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/08/30/three_concentric_supernova_remnants_found_in_nearby_galaxy.html

(1) Instituto de Astrofisica de Canarias, (IAC)


Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži