Fotografija

ALMIN svet noću

potw1150a

Ovaj panoramski snimak Chajnantor-platoa, obuhvata pogled od oko 180° sa severa (leva ivica slike) prema jugu (desna ivica slike) i pokazuje tanjire antena Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), raspoređenih duž nestvarnog pejsaža. Neki poznati nebeski objekti se vide na nebu iznad njih. Ovde pokazano kristalno jasno noćno nebo pokazuje zašto je Čile ne samo domovina ALME, nego i mnogih drugih astronomskih građevina. Slika je samo deo jedne još veće panorame Chajantora.

Južni Mlečni put iznad ALME

potw1222a

ESO - fotografski ambasador Babak Tafreši je snimio ove zadivljujuće slike antena Atacama Large Millimeter/submillimeter Arrays (ALMA) ispred kulisa prelepog Mlečnog puta. Mnoštvo detalja na ovoj fotografiji potvrđuje neprevaziđene uslove posmatranja za astronomiju na 5.000 metara visokom Chajnantor-Plateau u Čileanskoj Atacama-oblasti.

Maglina Laguna - Skopsko AD

M8 SAD 690

Skoro smo dobili novu CCD kameru Atik One 9.0 i odgovarajuće filtere za nju pa smo posle dužeg vremena pokušavanja i učenja uspeli da odradimo (konačno) jednu dobru fotografiju.

Slika je napravljena na našoj novoj lokaciji u selu German na severoistoku Makedonije. Na slici je maglina Laguna (M8), a slikano se sa sledećim filterima i ekspozicijama: