Fotografija

Snimanje Sunca

sl. 1. filtri za Sunce

S obzirom na veliku količinu svjetlosti koja nam dolazi sa Sunca, vizualna i fotografska promatranja mogu se uspješno obavljati manjim i jeftinijim teleskopima, veoma lijepe snimke pomrčine Sunca možemo dobiti običnim fotoaparatom s teleobjektivom. S druge strane velika koncentracija Sunčevih zraka koje prikupi objektiv teleskopa ili fotoaparata predstavlja opasnost za oči. U ovom prilogu opisali smo kako se Sunce može sigurno promatrati i fotografirati.

Animirani M1 ili Krab maglina

PIA21474 fig4Jedan od najčuvenijih objekata noćnog neba, Krab maglina, ili M1 u Mesijeovom katalogu, privlači pažnju astronoma blizu hiljadu godina. Davne 1054. uočili su ga kineski astronomi, a kasnije Šarl Mesije je taj objekat uvrstio u svoj čuveni katalog. Dole je vidimo animiranu, poslednje remek delo moćnih teleskopa.