Sunčev sistem je nastao pre oko 4,6 milijardi godina od džinovskog molekularnog oblaka.  U središtu oblaka formiralo se Sunce, a u disku oko Sunca, nastale su planete i ostala tela sistema.

ssistem crtez

 

 Sunčev sistem 

Zvezda: 1
Plana: 8
Planeta patuljaka: 5
Meseca: 194
Asteroida: 794.832
Kometa: 4.1111
Starost: 4.6 milijardi godina

Sunčev sistem se sastoji o d Sunca, planeta, planeta patuljaka, satelita i brojnih malih objekata kao što su komete, asteroidi, metooroidi itd.  

Do sada je u Sunčevom sistemu popisano: 194 satelita, 4.111 komete i 794.832 asteroida (podaci prema Minor Planet Center na dan 26. avgust 2019)

99.86% mase Sunčevog sistema nalazi se u Suncu. Masa svih planeta u Sunčevom sistemu iznosi 0,14% ukupne mase sistema.

Ukupna masa svih satelita Sunčevog sistema manja je od 0,1% mase Zemlje.

Postoje četiri terestričke (Terra = Zemlja) planete, sastavljene od stena i metala. Zovemo ih unutrašnjim planetama, jer se nalaze blizu Sunca.

Postoje i četiri spoljašnje planete. One su velike kugle gasa, a zovemo ih jovianskim planetama (Jovus = Jupiter).

Dve Suncu najbliže gasovite planete su Jupiter i Saturn. To su i naveće planete, a sastavljene su uglavnom od vodonika i helijuma.

Dve najdalje planete su gasni giganti Uran i Neptun, a sastavljene su pretežno od leda (voda, amonijak i metan). Zajedničkim imenom zovemo ih ledeni džinovi.

U Sunčevom sistemu postoji još asteroidni pojas (reka asteroida između Marsa i Jupitera), Kajpreov pojas (područje manjih objekata iz Neptuna) i Ortov oblak (hipotetička sfera biliona kometa koje obavijaju ceo Sunčev sistem na njegovim krajnjim granicama.

orbite
Podaci prema Space Facts i Vikipedija....


ČINJENICE 
Činjenice o Jupiterovom satelitu Evropi
Činjenice o Jupiterovom satelitu Jou
Činjenice o Dejmosu
Činjenice o asteroidima
Planete divovi - činjenice

Unutrašnje (terestričke) planete - činjenice

Ortov oblak - činjenice
Kajperov pojas - činjenice
Fobos – činjenice o zagonetnom Marosovom satelitu

Makemake – činjenice (i da li uopšte znate šta je to Makemake?)

Činjenice o galaksiji Pinwheel (M101)

Činjenice o galaksijijama

Činjenice o galaksiji Triangulum
Činjenice o galaksiji Whirlpool (M51)
Činjenice o galaksiji Sombrero (M104)

Činjenice o M31

Činjenice o Mlečnom putu

Činjenice o Krab maglini (M1)

Sunčev sistem - osnovne činjenice

Interesantne činjenice o Plutonu
Interesantne činjenice o Marsu
Činjenice o Glavnom asteroidnom pojasu.

Interesantne činjenice o Suncu
Interesantne činjenice o Mesecu
Interesantne činjenice o crnim rupama
Zanimljive činjenice o našoj galaksiji
Činjenice o Jupiteru
Činjenice o Suncu
Činjenice o Suncu
10 (i više) zanimljivih činjenica o Veneri
10 zanimljivih činjenica o Neptunu
10 činjenica o neutronskim zvezdama
Nekoliko naj činjenica o kometama
10 činjenica o Saturnu
10 zanimljivih činjenica o Uranu
10 važnih činjenica o Zemlji