Pariz, Park Vilet, zgrada "Grad Nauke i Industrije" 
11. – 12. -13. Novembar 2016

Ove godine su se održali 10ti, već redoviti dvogodišnji "Susreti Nebo i Svemir" u organizaciji francuskog astronomskog društva AFA (Association Francaise d'Astronomie)

Cilj susreta je višestrukog karaktera:

- Upoznati građane sa općom aktivnosti astronoma amatera.

- Sajam astronomskog materijala za amatere.

- Održavanje predavanja iz područja astronomije i svemirskih iztraživanja.

- Održavanje dobrih odnosa među amaterima.

- Vašar korištenoga (polovnoga) materijala...

Ipak, to su prvenstveno amaterske aktivnosti.

Interesantno je primjetiti da su veliki proizvođači instrumenata odsutni, verovatno smatrajući da je broj posetilaca nedovoljan na takvim skupovima. To ne znači da njihovi proizvodi nisu bili predstavljeni i trgovačka astro kuća "Uterlinden" iz Kolmara je imala najveći štand; slike 2, 3 i 10.

Što bi se moglo primijeniti za ovogodišnji skup od prethodnoga je što ove godine dve stvari privlače pažnju:

a). U odnosu na prethodne godine kada je teleskop sa ogledalom 250mm bio veliki amaterski teleskop, sada se ta granica približava prema 600 mm i ne samo za Dobsone nego i za verzije Maksutov.

Na primer slike 3 i 8.

b). Veliki razvoj foto teleskopa "astrograph". Očito je da astroamateri, naročito financijski jači, sve više idu za tim da se noć osmatranja ne završi najavom zore, nego da se na računaru rad nastavlja na snimljenome materijalu.

Na primer slika 9.

Bezbrojne teme predavanja u salama 50 -100 osoba omogućavaju laku diskusiju i razmenu gledišta posle kratkog predavanja.

Po mome mišljenju, jedini nedostatak u organizaciji tih predavanja – diskusija je u tome što nema snimanja tako da je nemoguće imati snimak propuštene konferencije. Naime, bez obzira na raznolikost tema, "k'o za inat" istovremeno su dve pa i tri teme koje bih želio slušati.

2 1 P1110017 n r int

Slika 1 :

Sigurnosne mere: Program "anti terorizam" nameće, sve osobe i torbe se detaljno pregledaju, okom i detektorima metala. Nažalost za redove od preko hiljade posetilaca, samo tri "čuvara" za pregled. Ipak ima dobra strana, zato se na kasi ne čeka.

2 2 IMG 7953 n r21 int

Slika 2 : Klasika, "normalni" teleskopi su uvek prisutni. Levo, crni tronožac; NEQ8 nosivost 50 kg.

2 3 IMG 7951 n r21 int

Slika 3 : Amaterski "giganti" Novi val ili nove financijske mogućnosti amatera, teleskopi sa ogledalima 300 mm do 600 mm postaju sve prisutniji

2 4 IMG 7964 n r21 int

Slika 4: Nekada i sada. Uvijek je interesantno da se vidi kako su naši prethodnici postizali zavidne rezultate sa "ručnim" teleskopima kakove, ali plastične, danas samo pravi početnici kupuju.

2 5 IMG 7961 n r21 int

Slika 5: Ključ prema zvezdama. Stand astronomskog kluba "Ključ za zvezde" (La Clef des Etoiles), koji organizira plaćajuće kurseve iz astronomije i astrofotografije i jedno ili višednevna (tj noćna !!!) osmatranja i za pojedince i za grupe.

2 6 IMG 7978 n r int

Slika 6: Dobsoni francuske proizvodnje

2 7 IMG 7958 n r int

Slika 7 : Novi Sky-Warcher

2 8 IMG 7963 n1 r21 int

Slika 8: Ne samo da se teleskopi razvijaju. Klasični tronožac ustupa mesto "stup tronošcu" i za manje teleskope, koji je malo teži ali ima dve prednosti:

1. Osim zaista jako dugačkih teleskopa, vidljivost prema zenitu je osigurana.

2. Nosivost je veća tako novi NEQ 8 je oko 50 kg umesto samo 19 kg za NEQ

2 9 IMG 7956 n r int

6. Slika 9 : Astrograph ( = teleskop optički korigovan za fotografiju). Za one koji su dobili veliki zgodidak na loto, ne samo dobar teleskop nego i pravi astrofoto objektiv.

Nisam proveravao detalje, ne "Made in China", ovo bi trebalo da bude isključivo "Made in Germany", ne maloserijska nego jedinačna proizvodnja, tj svaki optički elemenat je usaglašen sa drugim elemetima toga teleskopa da bi optička korekcija za vernu fotografiju bila što bolja. Posledica toga je očita; cena.

 2 10 IMG 7965 n r int

Slika 10 : Štand trgovačke kuće "Unterlinden" iz Kolmara.

2 11 IMG 7979 n r21 int

Slika 11 : Pogled na male štandove

2 12 IMG 7982 n r21 int

Slika 12 : Amaterska kupola promera 2,2 do 3,5 metara. Možda su cene amaterskih kupola realne, ali ipak su nesrazmerno velike u odnosu na cenu teleskopa : 

za 2,2 m; 3.690 € bez temelja, 4.790 € sa zid temeljom + motorizacija 3.190€ = TOTAL sa temeljom i motorom : 7.980 €, a to je samo sintetičko platno i smola epoxy. Na to treba dodati još prevoz, struju i dodatnu unutarnju opremu. Za većinu pojedinaca to je preskupo, za klubove, tj grupni rad to je premaleno.

2 13 IMG 7955 n r int

Slika 13 : Osmatrač atmosferskih vrtloga. Mali ali može biti koristan prilikom traženja pogodnoga mesta za stalno instalisane teleskope, na primer gde graditi kupolu. Nažalost, ne samo što ne može služiti za dnevni rad, nego zbog opće i velike atmosferske promenjivosti on samo konstatuje "da je TU TAKO BILO za vreme merenja" proteklih meseci i nadamo se da će tako biti i ubuduće.

Sva merenja se vrše STALNIM promatranjem Severnjače. Ako vetar prelazi brzinu od** km/sat, merenja nisu sigurna i ne zapisuju se. 

2 14 P1110040 n r int

Slika 14 : Predavanje – konferencija na temu atmosferskih vrtloga. I da se ne prevodi tekst, očito je da je nemoguće postaviti amaterski teleskop izvan vrtloga u okolici zgrada, ili općenito na manje od 200 m visine

Author: Pierre Sunajac

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

 leksikon 190 
akl18 baner


stranica posmatraci

CURRENT MOON


tvastronomija18

Facebook