pomracene1U četvrtak 10. juna ove godine sledi nam još jedno pomračenje Sunca. Ovog puta ono će biti prstenasto što znači da Mesec neće u celosti prekriti disk Sunca nego će se u trenutku maksimalnog pomračenja oko Mesečevog diska pojaviti lep užareni prsten Sunca. Do prstenastog pomračenja dolazi onda kada je Mesec daleko od Zemlje pa je prema tome i prividno mali te ne može da sasvim prekrije Sunčev disk – za posmatrača sa Zemlje.

Početak delimičnog pomračenja  10:12 CEST *
Početak totaliteta  11:49 CEST
Maksimum  12:41 CEST
Kraj totaliteta  13:33 CEST
Kraj pomračenja  15:11 CEST

* Cetralnoevropsko letnje vreme (CEST)

Ali ovo pomračenje će nas samo očešati jer će preko nas preći samo polusneka Meseca, a i to samo za mesta koja su severnije od linije Split – Beograd.

POMRAČENJE IZ NAŠIH KRJAVA

gradovi
Cetralnoevropsko letnje vreme (CEST)

Događaj
Ljubljana
Zagreb
Novi Sad
Trajanje
01:17:15
01:08:35
00:37:09
Početak
11:54:12
12:01:47
12:27:02
Maksimum
12:32:18
12:35:43
12:45:33
Kraj
13:11:27
13:10:22
13:04:11

 

U trenutku delimičnog pomračenja Sunca:

Mesec će od Zemlje biti daleko 398.326 km, a Sunce 151,9 miliona km.

elipsa 710

 


MALA ŠKOLA POMRAČENJA SUNCA

ecl

Pomračenje Sunca
Pomračenje Sunca - tehnika
Zanimljivosti o pomračenjima Sunca
Najznačajnija pomračenja Sunca
Pomračenja: Saros
Pomračenja u tradiciji

 


Prva pokretna slika astronomskog fenomena - pomračenje Sunca 1900.