Osnovne činjenice o našoj galaksiji. 

Galaksija tekst


Mlečni put je jedna od 150 milijardi galaksija u vidljivom delu univerzuma. Ovo je sasvim gruba procena. Po nekim proračunima ima ih daleko, daleko više.

Mlečni put je spiralna i prečkasta galaksija sa četiri glavna kraka. 

Prečnik Mlačnog puta iznosi između 100.000 i 180.000 svetlosnih godina.

Sadrži između 100 i 400 milijardi zvezda

Jedna od tih sveza je naše Sunce.

Od Sunca do središta Mlečnog puta ima 27.000 svetlosnih godina.

Mlečni put je stara galaksija. Nastala je pre 13,6 milijardi godine. Samo stotinak miliona godina je mlađa od samog univerzuma.

Najstarije zvezde Mlečnog puta i danas postoje.

Mlečni put je velika galaksija. Narasla je i još uvek raste spajanjem sa manjim tokom vremena. 

Mlečni put se kroz svemir kreće brzinom od 631 kilometra u sekundi, mereno u odnosu na pozadinsko mikrotalasno zračenje.

Zvezde i sve ostalo (gas, prašina, magline) okreće se oko jezgra Mlečnog puta brzinom od 220 kilometara u sekundi. Tu brzinu kretanja imaju sve zvezde nezavisno od svoje udaljenosti od jezgra galaksije (po pravilu što su dalje od centra rotacije tela se kreću sporije). Ovo sugeriše postojanje velike količine tamne materije koja obavija našu galaksiju.

Mlečni put je jedna od pedesetak galaksija koje su međusobno gravitaciono povezane u jato koje zovemo Lokalno jato galaksija.

Lokalno jato galaksija je samo jedan član velikog superjata galaksija: Virgo superjato galaksija.

Mlečni put u svom središtu ima supermasivnu crnu rupu. Njena masa jednaka je masi 4,3 miliona Sunca.

Mlečni put će se kroz nekoliko milijardi godine sudariti sa Velikom galaksijom u Andromedi.

Da biste napustili Mlečni put morate se kretati brže od 550 kilometara u sekundi.

Naziv naše galaksije vuče koren od starogrčkog mita po kome je Mlečni put nastao kada se mleko izlilo iz prsiju boginje Here po nebu dok je dojila Herkula. 

Kada se reč galaksija piše sa velikim početnim slovom G (Galaksija) onda ona označava Mlečni put (od grčke reči galaxia, koja znači mleko). 

Galaksija

Činjenice o Krab maglini (M1)
Sunčev sistem - osnovne činjenice

Interesantne činjenice o Plutonu
Interesantne činjenice o Marsu
Činjenice o Glavnom asteroidnom pojasu.

Interesantne činjenice o Suncu
Interesantne činjenice o Mesecu
Interesantne činjenice o crnim rupama
Zanimljive činjenice o našoj galaksiji
Činjenice o Jupiteru
Činjenice o Suncu
Činjenice o Suncu
10 (i više) zanimljivih činjenica o Veneri
10 zanimljivih činjenica o Neptunu
10 činjenica o neutronskim zvezdama
Nekoliko naj činjenica o kometama
10 činjenica o Saturnu
10 zanimljivih činjenica o Uranu