Australijanac Terry Lovejoy otkrio je ovaj komet 27. novembra 2011. sa 20-cm Šmit kametom kao objekt 13-e magnitude. Ovo je treći komet kojeg je otkrio ovaj amater. Kako su prikupljeni podaci o astrometriji kometa postalo je jasno da bi to mogao biti takozvani Kreutz komet, što je potvrdjeno 02. decembra, kada je  MPEC objavio retrogradnu orbitu sa perihelom na 0,006 Astronomskih jedinica za 16,0 decembar. Komet je veoma slabe apsolutne veličine.

Izgleda da je ovo najveći patuljasti ''Suncedodirujući - Sungrazers'' komet koji se vidio SOHO satelitom. SOHO posmatranja su sugerisala da je komet dosegnuo vrhunac sjaja od oko -4, pokazujući dva repa, jonski i prašinasti. SDO posmatranja su pokazala da je komet preživio prolaz kroz perihel prilikom jurnjave kroz Solarnu koronu. Komet se zatim ponovo pojavio sa zapadne strane Sunca (na SOHO snimcima), svjetliji ali bez repa, koji je zaostajao sa istočne, druge strane Sunca.

Terry Lovejoy je snimio komet 17,0 decembra, kada je po procjeni bio sjaja -1,2 magnitude. Vizualnim posmatranjem 17,34. decembra Alexandre Amorim iz Brazila ocjenio je sjaj kometa na -2,9. Marco Gioato (Australija) 22,30 decembra procjenio je sjaja na +2,8 magnitudu.

Urađene su  brojne spektakularne slike repa ovog kometa nad jutarnjim horizontom sa južne hemisfere, pogotovo Australije, od kojih su neki u dodatku (yahoo comet group). Komet je snimljen i sa ISS svemirske stanice (jedna od priloženih slika). Komet je bio i biti će vidljiv samo sa južne hemisfere, dakle nevidljiv sa naše geografske širine. Komet se 24. decembra  2011. nalazio u južnom dijelu sazviježđa Škorpije (-40 deklinacije) gibajući se južno.

Apsolutna veličina kometa je bila za oko 5 veličina svjetlija nakon perihela nego što je bila prije perihela. Vjerojatno objašnjenje je da je dio kometarne površine bio neaktivan prije perihela. Kretajući se kroz Solarnu atmosferu rotirajuće jezgro je erodiralo i otkrilo inertne dijelove površine, otkrivajući svjež materijal. Moguće je da, kako se komet udaljava od Sunca, sviježi dijelovi površine će se brzo istrošiti, što će rezultirati naglim padom prividnog sjaja. Međunarodna konferencija o ovom kometu biti će održana 21-22 aprila 2012. godine u Boulder, Colorado, USA.

U dodatku je kratki film koji sam uradio u Windows Movie Maker od 50 snimaka satelita SOHO-LASCO C3. Snimci ovog lijepog kometa sa SOHO satelita (LASCO C3) za period 14-18 decembar 2011. su na: http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html
sakabd Kratak film
Lovejoy_111221 Lovejoy_111222
Lovejoy_111222_ISS
Lovejoy_111222_ref
Lovejoy_111223_rm Lovejoy_111223_vt