Noć 13. februara 2019. je bila hladna (-1°C) sa umjerenom burom na mahove, nebo veoma vedro. Trebalo je sačekati iza pola noći da Mjesec zađe na zapadu pa da sa 30+ godina starim samoizgrađenim teleskopom reflektorom ''Šeliak'' (120/900mm) potražim novootkrivenu kometu C/2018 Y1 Iwamoto koja se ovih dana zbog blizine prolaza pored Zemlje giba 7° dnevno u pravcu sjeverozapada.  

C2018Y1 Iwamoto 130219 0035a

Kometa je potražena u sazvježđu Lava oko 60° iznad brda na visokom južnom nebu. Brzo je nađena jer se nalazila 3° sjeverozapadno od zvijezde Eta Lava (3,5 mag). Kometa se lako vidila u tražiocu 12x50 mm i dvogledu 8x30 mm pa je njen sjaj procjenjen na 6,1 magnitudu. Gledana kroz teleskop pri 30x i 45x sa ALP filterom (Anti light pollution), lako se vidila kao difuzna, okrugla maglica, velika 8' (ugaonih minuta) sa sjajnijim središnjm dijelom velikim 3' (DC=5). Kometa se brzo kreće NW jer se u pola časa posmatranja uočilo njeno pomjeranje. 

Kometa je te noći bila udaljena od Zemlje 0,30 AJ (Astronomskih jedinica), a od Sunca 1,29 AJ.   

C2018Y1 Iwamoto 130219 0035b

Kometu je otkrio Japanac Masayuki Iwamoto (Awa, Tokushima) 18. decembra 2018. godine kao objekt sjaja 13. magnitude u sazvježđu Hidre na snimku urađenom sa 10-cm f/4.0 Pentax SDUF II telephoto objektivom i Canon EOS 6D foto aparatom. 

Kometa je bila u perihelu 7. februara 2019. udaljena 1,28 AJ od Sunca. Najbliži prolaz pored Zemlje imala je 12. februara na udaljenosti 0,30 AJ (≈45 miliona km).

Proračuni govore da je kometa Iwamoto ledeno tijelo koje obilazi oko Sunca na izduženoj eliptičnoj putanji velikog nagiba koja traje 1371 godina i čiji je afel, položaj najveće udaljenost od Sunca, više od 245 AJ daleko. Nakon ovog susreta sa Zemljom, kometa se neće vratiti sve do 3390. godine. 

Kometa Iwamoto pripada klasi tijela Sunčevog sistema poznatih kao Ekstremni trans-neptunski objekti (Extreme Trans-Neptunian Objects), koji dolaze iz udaljenih vanjskih prostranstava Sunčevog sistema. Ovi objekti su najmanje pet puta udaljeniji od Sunca nego patuljasta planeta Pluton.

Kometa se brzo kreće sjeverozapadno, pa iako je u finom položaju na večernjem nebu, sve sjajniji Mjesec će ometati njeno posmatranje.