InOMNLogo_rectangleLg

International Observe the Moon Night je međunarodni projekat posvećen posmatranju Meseca. Ovaj projekat je pokrenut prvo u SAD-u da bi se 2010. godine proširio na čitav svet i postao međunarodni događaj. Cilj projekta jeste da ljute zainteresuje za nebeske objekte koje uvek možemo videti na nebu, a najviše za Mesec. Ovaj događaj su porenuli naučnici, predavači i entuzijasti koji su oduvek bili zainteresovani za Mesec. Prošle godine ovaj projekat je doživeo veliki uspeh i održan je u 53 zemalje sveta, a organizovano je i održano 503 događaja. Jedna od zemalja učesnica bila je i Srbija gde je projekat realizovan u gradovima i to: Kruševac, Niš, Zrenjanin, Bačkoj Palanci, Novom Sadu i Beogradu.

Ove godine će se ovaj projekat održati 8. oktobra kada je pun Mesec, mada događaj može da se održi i neki dan pre ili psole ovog termina. I ove godine je otvoren poziv za veliki broj entuzijasta i organizacija širom sveta da se priključe ovom projektu i zajednički ga realizujemo. Više informacija možete pogledati na sajtu InOMN-a. Iz Srbije trenutno je pristiglo pet prijava, a AD „Milutin Milanković“ je već i na sajtu AM-a najavilo događaj u Zrenjaninu. Nadam se da će i ove godine biti puno zainteresovanih ljudi da organizuju ovaj projekat, ali i puno posetilaca organizovanih događaja širom sveta.

U Kruševcu ćemo takođe organizovati ovaj događaj. Trenutno smo u fazi osmišljavanja programa pa ćemo nakon toga prijaviti događaj sa detaljnim opisom programa. Pored AU „Eureka“ ovaj projekat u Kruševcu bi trebalo da podrži i Kancelarija za mlade.


Međunarodna noć posmatranja Meseca - Zrenjanin, 8. oktobar 2011.
InOMN u Zrenjaninu 2010.

Eureka InOMN - Izveštaj 2010.

AU "Eureka" i projekat posmatranja Meseca 2010.