Analema je kriva u obliku izdužene osmice koja prikazuje položaj Sunca na nebu tokom godinu dana, posmatrano sa istog mesta u isto vreme. Detaljno je objašnjena u članku od pre četri dana ovde. Ali kako izgleda Mesečeva analema?

MesecAnalema
Mesečeva analema. Fotografija: Gyorgy Soponyai

Znamo da je Sunce svaki dan u podne na istom mestu po geografskoj dužini i da se pomera svaki dan na jednu stranu po geografskoj širini. A ako nije podne, a u isto vreme, nije na istom mestu ni po dužini ni širini. Mesec ima još složenije kretanje gledano sa Zemlje. A to je da se svakog dana vraća u isti položaj na nebu ali oko 50 minuta i 29 sekundi kasnije. Zato kada gledamo Mesec dan za danom, svaki dan zalazi kasnije za nešto manje od sat vremena. Dakle, ako hoćete da snimite fotografiju Mesečeve analeme svakog narednog dana snimajte nebeski svod sa istog mesta u istom pravcu, 50 minuta 29 sekundi kasnije svakog narednog dana. Tokom jednog lunarnog meseca, iscrtaće krivulju analemu u obliku izdužene osmice dok će Mesečev stvarni položaj biti na raznim stranama zbog njegove nagnute i eliptične orbite.

Da bi dobio ovu složenu sliku lunarne analeme, astronom Đorđi Soponjai izabrao je lunarni mesec od 26. marta do 18. aprila 2020. god. sa dobrim vremenskim uslovima i lokalitetom u blizini svoje kuće pored mesta Mogyorod u Mađarskoj. Nedostaje mladi Mesec, suviše tanak i slab da bi se uhvatio od svetla Budimpešte koja su u daljini na jugoistoku.

Mesečeva analema traje jedan lunarni mesec, a sunčeva analema traje godinu dana. Ako se zamislimo i setimo se da Zemlja obilazi oko Sunca u ravni ekliptike, da je njena osa nagnuta 23,5 stepeni prema ravni ekliptike a da je Mesečeva orbita nagnuta 5,145 stepeni prema ravni ekliptike, to znači da nagnutos Mesečeve orbite prema Zemlji osciluje u granicama od oko 18,3 - 28,56 stepeni tokom godine, što znači da se analeme razlikuju od jednog do drugog lunarnog meseca.

Fotografija prikazuje analemu samo jednog lunarnog meseca. Astronomima ostaje izazov da snime Mesečevu analemu za ostale lunarne mesece u godini i da ih možda spoje u jednu kompoziciju.

Izvor: https://apod.nasa.gov/apod/ap200507.html

Analema