Evo u istom danu pojavila su se čak dva članka u Blicu o značaju nauke. Prvo se oglasio patrijarh SPC i obavestio nas da je dobro što se posle više vekova nauka i religija posmatraju kao "jedno u službi dobra i korisnog". I još da je: “Religija je osnova za razvoj nauke i kulture, ona je pokretač aktivnosti za stvaranje novih dela”.

Bogo moj! Treba li komentara? Ili da ovo što pre zaboravimo! Hm, mora da će sada naučnici širom otadžbine početi da izučavaju religiozne knjige nebi li stekli uvid u osnov za razvoj onoga što inače rade.

A potom se javio i predsednik SANU, Nikola Hajdin. OK, lepo, čovek, između ostalog, kaže da nauku treba učiniti razumljivom za mlad svet, a zatim i da „mladi žele bolji standard“. Evo citata: „Mladi gledaju da podignu svoj standard i ako im se za to pruži prilika negde drugde, nisu tolike patriote da bi ostali u Srbiji“. Zatim je izrazio razumevanje za mlade koji tako nešto žele. Dobro, nije baš patriotski, ali eto, predsednik SANU to u svojoj širini pogleda ipak razume. A ja sam nekako mislio da mladi inače ne žele bolji standard, jer, šta će im. (Moram poraditi i na definiciji patriotizma, jer ga ne shvatam kao predsednik akademika).

E sad, nejasno mi je za ostatak populacije. Kada naglasite da nešto mladi žele, onda stari valda ne žele. Pa da, kome treba veći standard.