Every Number Until and beyond Infinity | Number Comparison

Milion, milijarda, bilion, trilion…. …. A dalje? Je l znate za broj skewes?A koliki je broj googleplex 

Brojevi 1

Brojevi 2Brojevi 3Brojevi 4

 

 

 

 

Zanimljivosti o realnim brojevima

Univerzum u brojevima

Brojevi do beskonačnosti – poređenje

Baš veliki brojevi

Zbilja, zbilja veliki brojevi

Veliki brojevi