NASA's Mars 2020 Perseverance Rover Landing Animations

Animacija koja nam prikazuje ključne događaje tokom ulaska, spuštanja i sletanja Nasinog rovera Perseverance (istrajnost) na Mars 18. februara 2021. Sve se dešava u roku od 7 minuta. Letelica usporava od 19.500 km/h pri ulasku u Marsovu atmosferu na 3 km/h pri dodiru Marsovg tla u području kratera Jezero.

Istrajnost će tražiti znakove drevnih mikroorganizama na Marsu, sakupljati i skladištiti marsovsko kamenje i prašinu, proučavati geologiju i klimu planete i utrti put ljudskom istraživanju Crvene planete. Nasa će uživo prenositi sletanje.

Perseverance 1

Perseverance 2

Perseverance 3

Perseverance 4

  

 

 

NASA's Perseverance Rover 100 Days Out
'Perseverance' na putu ka Jezeru
'Perseverance' i 'Curiosity'
Nasina letelice Perseverance bila u problemima
KRATER JEZERO – MJESTO SPUŠTANJA ROVERA PERSEVERANCE
Perseverance - misija na putu za Mars
'Perseverance'- prenos lansiranja
Astrobiološki rover 'Perseverance' podignut na raketu radi puta na Mars
Evropski rover koji će da sakuplja uzorke rovera 'Perseverance' na Marsu
Testiranje Nasinog rovera Perseverance
Mars Helikopter postavljen na Perseverance
Točkovi 'Perseverancea'
Kako naučnici mapiraju sletnu lokaciju za rover 'Perseverance'
Marsov rover dobio ime – 'Perseverance'