fotoaparatB

Vreme je bilo lepo i odlučio sam da vidim zanimljiv događaj na nebu sa tri nebeska tela: Saturn i Jupiter u odmakloj konjukciji i Mesec koji je početkom jula 2020. prolazio pored njih. Znao sam unapred da će pun Mesec kvariti sliku i ispunjavati je belinom, ali sam hteo da probam snimanje, konjukcija Saturna i Jupitera je retka pojava.

C86 705 a1 700 copy

Stavite kursor na fotografiju. 

C86 706 a1 700 copy

Prvog dana, zapravo u noći između 3. i 4. jula, Mesec je još uvek bio daleko od Jupitera, pa da bih obuhvatio sva tri nebeska tela u jednom kadru na APS formatu senzora, morao sam da koristim širokougaoni objektiv. To su slike 1 i 2 i baš su dobrodošle da se vidi pozicija Saturna i Jupitera u odnosu na okolna sazvezđa.. Strelčeva zvezda Kaus Australis se još uvek vidi na slici 1, tik iznad krova dole desno. Na slici 2 se ta zvezda više ne vidi, ali plave linije ukazuju na njenu poziciju i zato se lako može naći na slici 1. Beli pravougaonik na slici 1a govori šta će biti uvećano.

C86 705 b3 isizb1na700 copy

Bio sam prijatno iznenađen kada sam na uveličanom snimku 1b video dve tačkice na mestima gde su Galilejevi sateliti. Te noći kao i svake sledeće, jedino Kalisto je bio daleko sa leve strane Jupitera, ostalo «društvo» je bilo sa desne strane. 

C86 717 a1 700 copy

Stavite kursor na sliku

C86 717 b3 isizb1700 copy

Iduće noći, između 4. i 5. jula, Mesec je već bio osetno bliži Jupiteru, pa sam pri snimanju koristio normalni objektiv, slika 3. Isto kao i kod slike 1, slika 3b je uveličan beli okvir sa slike 3a. Sajtovi sa pozicijama Galilejevih satelita govore da su tada Evropa i Jo bili blizu leve strane Jupitera. Pošto ta dva objektiva koja sam do tada koristio nisu pogodni za tako sitne objekte, zato na slikama 1b i 3b nisam obeležavao satelite Jupitera. Sačekao sam sledeću noć da bih koristio jači objektiv i bio sigurniji u njihove položaje. 

C86 720 a1 700 copy

Stavite kursor na sliku

C86 720 b3 isizb1700 copy

I onda dolazi ta treća noć: između 5. i 6. jula, kada je bila skoro prava konjukcija Saturna, Jupitera i Meseca. Pri snimanju sam koristio teleobjektiv koji je od nastalog trougla ispunio skoro ceo kadar i tako je i celokupna slika postala vernija. To je slika 4 na kojoj su nebeska tela krupnija pa je Saturn (gore levo) dobio malo crvenkasti ton, a uvećanje na slici 4b pokazuje preciznije položaje sva četiri Galilejeva satelita moćnog Jupitera.

C86 736 a1 700 copy

Četvrte noći, Mesec odlazi dalje na istok, slika 5, i ostavlja dva gasna džina da se i dalje polako udaljavaju jedan od drugog. 

Ljubomir Pavković

Kanada

 

Još nekoliko fotografija Ljubomira Pavkovića: