U organizaciji Astronomskog društva Orion Sarajevo, 27. novembra počinje dvomjesečna Škola astronomije za stariji uzrast.

Za Školu je stiglo oko 100 prijava, a očekujemo siguran broj od oko 70 polaznika. Uvodni događaj i prigodno druženje za sve zainteresovane desio se u petak 21. novembra. Održana su tri predavanja (51 godina Astronomskog društva Orion – Muhamed Muminović, Međunarodna godina svjetlosti 2015 (IYL2015) – Adela Subašić-Kopić koja je ujedno i Nacionalni koordinator IYL2015 za BiH, te BiH meteorska mreža – Nedim Mujić). Nakon toga, voditelj Škole Almir Aljović predstavio je njen program i tehničke detalje za buduće polaznike.

SA-1 SA-2

Za daljnji rad i omasovljenje AD Orion ova Škola ima veliki značaj. Potpisan je sporazum sa Prirodno matematičkim fakultetom u Sarajevu u čijem će se amfiteatru održavati predavanja.