Podrška
Šta je pošptenije? Pa, svako ima svoj stav o tome šta je to poštenje i šta je u ovom primeru poštenijie, ali sigurno je jedno: najopasnije bi bilo da ta znanja svi koriste jer bi svet vrlo brzo bio uništen. Slično je sa nuklearnom energijom: ona je vrlo korisna u rukama stabilnih i naprednih zemalja, ali je opasna u rukama terorista.