petak13

sledeći je u junu 2014.

Članak Marina Tumpića iz 2009. o petku 13-tom:

Petak the 13.


broj13

Stari članak o broju 13