Petak je, 13. Podsetimo se dva članka o tome:

petak13

broj13