12. januar
• HAL 9000

HAL9000

>> Koje je originano ime HAL-a, slavnog računara iz folma "2001: A Space Odyssey"?

Postoji popularna legenda da HAL treba da asocira na IBM, što su i Arthur C. Clarke, pisac knjige, i Stanley Kubrick, režiser filma, odlučno negirali. Ime potiče od izraza "Heuristički programiran ALgoritmički računar". "HAL-9000" - rangiran na 13. mesto AFT-ine (American Film Institute) liste najvećih filmskih nevaljalaca - govorio je mekim, mirnim i jezivim glasom, koji mu je "pozajmio" glumac Douglas Rain.

U knjizi, HAL je postao operativan na današnji dan, 12. januara 1997. (u filmu je bio pet godina stariji, jer je postao operativan istog dana ali 1992.). U vreme kada su računari tek započinjali da ulaze na javnu scenu, priča je trebala da izazove strah da bi računari mogli da se odmetnu i preuzmu kontrolu nad svojim tvorcima, ljudima, umesto da im poslušno služe.

Pored održavanja sistema kosmičkog broda "Discovery One" tokom međuplanetne misije ka Jupiteru (ili Saturnu prema originalnoj noveli objavljenoj odmah posle snimanja filma), HAL je bio sposoban da govori, prepoznaje glasove, čita izraze lica i reči sa usana, interpretira i reprodukuje emotivna stanja, rezonuje, igra šah, itd.

2001: A Space Odyssey

Odiseja 2010

Draško Dragović
Author: Draško Dragović
Dipl inž. Drago (Draško) I. Dragović, napisao je više naučno popularnih knjiga, te više stotina članaka za Astronomski magazin i Astronomiju, a učestvovao je i u nekoliko radio i TV emisija i intervjua. Interesuje ga pre svega astronautika i fizika, ali i sve teme savremenih tehnologija XXI veka, čiji detalji i problematika često nisu poznati široj čitalačkoj publici. Izgradio je svoj stil, lak i neformalan, često duhovit i lucidan. Uvek je spreman na saradnju sa svojim čitaocima i otvoren za sve vidove komunikacije i pomoći. Dragovićeve najpoznatije knjige su "KALENDAR KROZ ISTORIJU", "MOLIM TE OBJASNI MI" i nova enciklopedija "NEKA VELIKA OTKRIĆA I PRONALASCI KOJA SU PROMENILA ISTORIJU ČOVEČANSTVA"

Zadnji tekstovi: